Baangrachten worden geruimd

In december en het voorjaar van 2020 ruimt een firma baangrachten in Geel. Een machine maakt met een 'worm' de grachten schoon en drukt ook de grachtkanten in één beweging aan zodat die stevig blijven. In een cyclus van zes jaar ruimt deze machine preventief alle Geelse baangrachten.

Als er zich slib, vuil of overmatige plantengroei bevindt in de baangrachten, ontstaat er een slechte afwatering. Grachten gaan door dit slib ook stinken en ongedierte aantrekken. Dit kan voorkomen worden door het maaien van de bermen en het ruimen van de baangrachten. Daarom zet de stad actief in op deze preventieve maatregelen:

  • De helling van de grachten wordt twee keer per jaar gemaaid, op enkel uitzonderingen na. Een overzicht van de maairondes vind je in dit overzicht.
  • In een cyclus van zes jaar worden alle baangrachten in Geel geruimd met een speciale machine.

Waar?

Wil je weten waar in december de baangrachten geruimd worden? Dat vind je in het groen aangeduid op deze kaart. In het voorjaar van 2020 zal ten zuiden van het Albertkanaal gewerkt worden (Zammel-Oosterlo-Stelen).

Hoe?

In onderstaand filmpje zie je hoe het ruimen van de baangrachten eraan toe gaat:

Gepubliceerd op vrijdag 20 december 2019 10.02 u.