Ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Geel (GRS Geel) werd goedgekeurd op 11 mei 2006. Hiermee werd de toenmalige beleidsvisie van de stad Geel op het vlak van ruimtelijke planning vastgesteld. Het structuurplan is opgedeeld in een Informatief gedeelte, waarin de bestaande ruimtelijke structuur van Geel wordt beschreven en geanalyseerd, een Richtinggevend gedeelte dat de toekomstvisie omvat en ten slotte het bindende gedeelte opgenomen, met daarin de prioriteiten van het stadsbestuur.

Het structuurplan zal op het moment dat de Vlaamse Codex RO door de Vlaamse regering is aangepast worden vervangen door het Beleidsplan ruimte Geel. De inhoud van dit beleidsplan werd al vastgesteld door de gemeenteraad van Geel op 4 september 2017 en vormt nu de basis voor de uitvoering van het ruimtelijke beleid. Meer info hierover is te vinden via Beleidsplan ruimte.