Ruimtelijk structuurplan

Aandacht: In mei 2021 gaat het beleidsplan ruimte Geel in openbaar onderzoek. Wanneer dit definitief wordt vastgesteld door de gemeenteraad (voorzien eind 2021), zal dit het ruimtelijk structuurplan vervangen. Op de pagina Mijn dorp, mijn stad, mijn Geel vindt u meer informatie over het beleidsplan ruimte. De bijlages onderaan deze pagina dateren van 2006 maar blijven ter inzage beschikbaar. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Geel werd goedgekeurd op 11 mei 2006. Hiermee werd de toenmalige beleidsvisie van de stad Geel op het vlak van ruimtelijke planning vastgesteld. Het structuurplan is opgedeeld in een informatief gedeelte, waarin de bestaande ruimtelijke structuur van Geel wordt beschreven en geanalyseerd, een richtinggevend gedeelte dat de toekomstvisie omvat en ten slotte een bindend gedeelte, met daarin de prioriteiten van het stadsbestuur.