RUP Kollegestraat 25

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Kollegestraat 25 heeft tot doel om de woning aan de Kollegestraat opnieuw een woonbestemming te geven en om achterliggend en grenzend aan de zone voor sport en spel van De Doelen ook een ontwikkeling mogelijk te maken. Verder komt er aan de westzijde van het perceel een trage weg van de Kollegestraat naar het de zone voor sport en spel.