Stad moet plannen nieuw recyclagepark stilleggen omwille van gebrekkige screening milieueffecten van Vlaams Gewest

Door een beslissing van de Raad van State moeten de stad en IOK opnieuw naar de tekentafel met de plannen voor het nieuwe recyclagepark aan Winkelom. De Raad van State is de hoogste bestuursrechter van het land én een onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur. Zij vernietigde een besluit van de Vlaamse dienst Milieueffectrapportage, met als gevolg dat ook het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het nieuwe recyclagepark werd vernietigd.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het nieuwe recyclagepark werd opgemaakt door de plangroep van IOK en definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 7 september 2020. Op 4 februari 2021 dienden enkele eigenaars van percelen binnen het plangebied een verzoekschrift in bij de Raad van State om het RUP nietig te laten verklaren.

Gebrekkige screening van milieueffecten

Een Milieueffectrapportage (MER) brengt de mogelijke gevolgen van plannen voor de leefomgeving en voor de gezondheid van de mens in beeld. Zo kan dit worden meegenomen bij de opmaak van én de besluitvorming over deze plannen. De dienst Milieueffectrapportage (MER) van het departement Omgeving van het Vlaamse Gewest had na een screening in haar besluit opgenomen dat het RUP voor het nieuwe recyclagepark geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. De opmaak van een rapport met de milieueffecten was volgens de Vlaamse dienst dus niet nodig. In de openbare terechtzitting van 8 november 2022 oordeelde de Raad van State dat de screening door de Vlaamse MER-dienst gebreken vertoont waardoor het besluit moet worden vernietigd.

Ook het besluit van de gemeenteraad wordt bijgevolg vernietigd

Het besluit van de Raad van State heeft als gevolg dat ook de definitieve vaststelling van het RUP recyclagepark door de gemeenteraad op 7 september 2020 werd vernietigd. De stad bekijkt nu samen met planbureau IOK wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

Huidig recyclagepark te klein

Het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) recyclagepark moest de verhuis van het recyclagepark naar een nieuwe locatie aan Winkelom, net ten noorden van het bedrijventerrein, mogelijk maken. Het recyclagepark van Geel is vandaag te klein om goed te functioneren en kan ter plaatse ook niet uitbreiden of op lange termijn behouden blijven vanwege toekomstige werken aan de Westelijke ring. De locatie aan Winkelom werd geselecteerd op basis van een uitgebreid locatie-onderzoek.

Het huidige recyclagepark aan Drijkhoek blijft voorlopig gewoon geopend, bekijk de info en openingsuren

Gepubliceerd op donderdag 15 december 2022 14 u.