Saneer je oude stookolietank met de groepsaankoop

De stad organiseert samen met IOK al voor de vierde keer een tankslag. Schrijf je in om via de groepsaankoop van IOK je oude tank te laten saneren. Bij de vorige tankslagen werden in totaal 2761 oude stookolietanks gesaneerd!

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas of hernieuwbare energie laten hun oude stookolietank in de grond zitten. Vaak verwijderen eigenaars de tank niet. Hier zijn helaas grote milieurisico’s aan verbonden. Zo kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar vervuild kunnen raken. De Vlaamse overheid verplicht om je tank binnen het jaar na buitengebruikstelling te laten saneren.

Heb je interesse?

Deelnemen kan door rechtstreeks contact op te nemen met de firma die gekozen is in onze stad en te verwijzen naar de groepsaankoop van IOK. De firma maakt gratis een offerte op. De gekozen firma’s, prijzen en voorwaarden kun je terugvinden via www.iok.be/tankslag. Geen internet? Bel 014 56 27 88 of neem contact op met het contactcentrum grondgebonden zaken van onze stad.

Heb je nog vragen? Daarvoor kan je terecht bij IOK op het nummer 014 56 27 88 of via duurzaamheidsteam@iok.be.

Gepubliceerd op donderdag 13 januari 2022 8.29 u.