Saneringswerken N118

In augustus 2018 werd gestart met bodemsaneringswerken aan de N118 door de ontmanteling van FBFC. De laatste fase van de werken, de grachten aan de kant van Dessel, gaat begin maart in. De signalisatie op de N118 is daarvoor van kant gewisseld.

Voor de sanering wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit weides om de hinder op de rijweg te beperken. De volgende stappen zijn:

  • Begin maart: sanering grachten kant Dessel. De ontgravingen stoppen tot net voor de KMO-zone.
  • Midden maart: aanvulling en herstel van ontgraven zones kant Dessel.
  • Eind maart: verwijdering signalisatie en opnieuw normaal doorgaand verkeer op de N118

Op 31 januari zijn de grachten ter hoogte van het kruispunt N118 – Europalaan aan de kant van Dessel en Retie succesvol gesaneerd. De werfweg over de terreinen van Electrabel is verwijderd en de weides zijn in hun oorspronkelijke staat teruggebracht.

meer info: contactpersoon FBFC International Nathan Van Raemdonck, 014 33 12 11

Gepubliceerd op donderdag 21 februari 2019 10.18 u.