Saneringswerken op N118 Retie-Geel lopen vertraging op

De saneringswerken aan de gewestweg N118 richting Retie duren langer dan voorzien. De werken zullen vermoedelijk tot maart volgend jaar duren. Fietsers kunnen wel in twee richtingen rijden en doorgaand verkeer is mogelijk met verkeerslichten.

In augustus werd er gestart met de ontmanteling van FBFC. De nucleaire fabriek aan de Europalaan produceerde brandstofelementen voor kerncentrales maar sloot de deuren in 2015 en wordt sindsdien ontmanteld. Voor bodemsaneringen in de grachten rond de fabriek, moest de gewestweg tijdelijk dicht in augustus en september.

Stand van zaken op 31 oktober
Eind oktober waren de grachten ter hoogte van het kruipunt N118 – Europalaan aan de kant van Dessel succesvol gesaneerd en werd 6100 ton gesorteerd door het meettoestel van NTES.

Volgende stappen
Aanvankelijk was er gepland dat de werkzaamheden eind oktober 2018 voltooid zouden zijn. Maar door een diepere verontreiniging dan verwacht en de vooropstelling om grondig en definitief te saneren, is er meer tijd nodig om de werken tot een succesvol einde te brengen. Bijgevolg is een verlenging van de werkzaamheden noodzakelijk. Een volgende timing werd vooropgesteld:

  • November tot en met december 2018: In deze fase worden de grachten aan de kant 'Retie' van de N118 gesaneerd. Om dit te verwezenlijken zal er een rijstrook worden afgesloten. Doorgaand verkeer is steeds mogelijk vanuit de twee richtingen met behulp van verkeerslichten. Ook fietsers zullen nog vanuit de twee richtingen doorgang hebben. Gedurende deze fase blijft de toegang tot de Europalaan vanuit de N118 afgesloten voor alle verkeer. De toegang tot de Europalaan blijft bereikbaar via tijdelijke werfweg over de eigendommen van Electrabel, FBFC. Deze tijdelijke werfweg zal bereikbaar zijn via Zandbergen.

  • Januari tot en met maart 2019 : In deze fase worden de grachten aan de kant "Dessel" van de N118 verder gesaneerd. Om dit te verwezenlijken zal er 1 rijstrook worden afgesloten. Doorgaand verkeer is steeds mogelijk vanuit de twee richtingen met behulp van verkeerslichten. Ook fietsers zullen nog vanuit de twee richtingen doorgang hebben. Gedurende deze fase is de Europalaan vanuit de N118 opnieuw bereikbaar voor alle verkeer.

Meer info bij contactpersoon FBFC International Nathan Van Raemdonck, 014 33 12 40

Gepubliceerd op vrijdag 16 november 2018 14.11 u.