SBS Winkelomheide bekroond met Gouden Verkeer op School-medaille

Stedelijke basisschool Winkelomheide uit Geel werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.

In totaal reikte de VSV dit jaar 95 gouden, 171 zilveren, 639 bronzen en 12 kleutermedailles uit op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden. In totaal zijn dat 917 medailles. Een stijging met 33% tegenover vorig jaar. 39% van alle Vlaamse basisscholen behaalden een medaille Verkeer op School.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Educatieve pakketten

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

Gouden medaille

SBS Winkelomheide is een van die scholen. Ze volgt de volledige leerlijnen rond fietsen en stappen. Ze participeert aan de grote verkeerstoets, het voetgangersexamen en het grote fietsexamen. Bovendien zetten ook enkele ouders en grootouders zich, als verkeersvrijwilligers of gemachtigd opzichters, mee in voor de veiligheid van alle leerlingen op de school. In ruil krijgt de school daarvoor een gouden medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

Tanja Wolfs, directrice: “Verkeersveiligheid leer je al vanaf je kleutertijd. Samen met ouders maken we onze leerlingen stap voor stap klaar om in het verkeer te kunnen participeren. Eerst in een veilige schoolomgeving, nadien onder begeleiding in het echte verkeer. We blijven intensief inzetten op verkeerseducatie. Als onze leerlingen te voet of met de fiets naar het secundair gaan, hopen we dat ze de vaardigheden die we samen geleerd hebben ook blijven toepassen.”

Gepubliceerd op woensdag 12 december 2018 12.30 u.