Aangifte schade aan teelten door droogte

Door de aanhoudende droogte van de voorbije periode hebben land- en tuinbouwteelten mogelijk schade opgelopen.

Land- of tuinbouwers die hierdoor schade ondervinden, kunnen deze laten vaststellen door de gemeentelijke schattingscommissie. Landbouwers komen in aanmerking voor een plaatsbezoek van de schattingscommissie als ze beroepslandbouwer zijn en als de schade groter is dan 20 % van de totale oppervlakte van een bepaalde teelt op hun bedrijf - ongeacht het aantal percelen van die teelt op het bedrijf.

Om de gemeentelijke schattingscommissie samen te laten komen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen. Vul hiervoor onderstaand formulier in. U moet op dit formulier enkel uw contactgegevens bovenaan en de kolommen 1 t.e.m. 5 invullen. Indien u veel percelen heeft, kunt u het formulier meerdere keren afdrukken en invullen.

Geef het ingevulde formulier binnen de openingsuren af bij het onthaal op het stadhuis of stuur het op per post (Stad Geel, College van burgemeester en schepenen, contactcentrum grondgebonden zaken, Werft 20, 2440 Geel). Voeg hierbij de fotoplannen van de verzamelaanvraag toe. Vermeld de juiste percelen van de verzamelaanvraag; u kunt deze gegevens raadplegen en afdrukken via het e-loket van Departement Landbouw en Visserij.

Aanvragen kunt u tot uiterlijk 7 augustus 2018 indienen. Nadien wordt er zo vlug mogelijk overgegaan tot het samenroepen van de schattingscommissie.

Lees op de website van het Vlaams Departement voor Landbouw en Visserij meer algemene informatie over schade aan landbouwteelten.