Schone werkkledij voor stad Geel

Stad Geel zet zich in voor eerlijke en milieuvriendelijke kledij. Schone kleren dus. De stad formuleert in het aankoopdossier voor nieuwe werkkledij bijkomende criteria rond fair trade en sociale duurzaamheid.

Bij de aankoop van nieuwe werkkleren voor medewerkers van de stedelijke werkplaats besteedt de stad aandacht aan ‘clean geproduceerde kleren’, op advies van de Derdewereldraad. Zo zal de leverancier van de kleren moeten voldoen aan bepaalde criteria die aantonen dat ze in waardige werkomstandigheden zijn gemaakt. Stad Geel wil zo als Fairtrade Gemeente de nodige aandacht besteden aan sociale duurzaamheid.

Kleding uit veilige fabrieken met een waardig loon

De kleding- en textielsector heeft hoge sociale risico’s tijdens de gehele productieketen, waar we als consument vaak niet over nadenken. Schone kleren kopen betekent dat de kledingarbeiders in veilige fabrieken werken en een waardig loon ontvangen voor een werkdag die het maximum toegelaten werkuren niet overschrijdt. Het aankoopdossier voor de werkkledij van de stad formuleert daarom criteria als: voldoende milieu-inspanningen, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en eerlijke handel en verloning.¬†Kandidaat-leveranciers moeten met een ISO-14001-certificaat kunnen aantonen dat zij voldoen aan de internationale standaard voor milieuverantwoorde bedrijfsvoering.

Gepubliceerd op woensdag 8 mei 2019 8.51 u.