Schoolzwemmen

Nieuwe leerlijn

De lessen volgen de nieuwe leerlijn zwemmen van het Netwerk Lokaal Sportbeleid. Deze leerlijn sluit aan bij de eindtermen in het onderwijs en wil kinderen in de eerste plaats waterveilig maken. De leerlijn definieert 'kunnen zwemmen’ als ‘zich doelmatig kunnen voortbewegen in het water, waarbij evenwicht, verplaatsen en coördinatie efficiënt worden gecombineerd met als doel waterveilig te zijn in variabele omstandigheden'. 
Bij de nieuwe leerlijn horen de brevetten van Fred Brevet. Fred is de compagnon die de kinderen meeneemt op een fantastische ontdekkingstocht onder en boven water.

Lesgroepen

De leerlingen worden verdeeld over lesgroepen met verschillende niveaus. Als een kind de vaardigheden van een lesgroep onder de knie heeft, schuift het automatisch door naar de volgende lesgroep.

klas programma lesgroep
kleuters 2-3 waterwennen wit
kleuters 2-3 leren overleven groen+oranje
kleuters 2-3 leren veilig zwemmen rood
leerjaar 1-2 leren veilig zwemmen
brevet zwembadveilig 50m (orka)
goud
leerjaar 3-6  leren afstanden zwemmen
met goede zwemtechniek
brevet 100-200-400-800m
 

De leerlingen leren schoolslag en crawl. Zwemmen voor een brevet doen ze met de zwemslag die hen het beste past.