Seniorenbehoeftenonderzoek

Stad Geel voerde in samenwerking met de Geelse Seniorenraad en Vrije Universiteit Brussel een onderzoek uit om de behoeften van 60-plussers in de stad in kaart te brengen.

Op basis van de resultaten wil het bestuur haar beleid de volgende jaren nog beter afstemmen op de noden van deze groeiende bevolkingsgroep. In 2017 gingen meer dan 55 vrijwilligers op pad om zo’n 450 Geelse senioren te bevragen. In maart 2018 vond het seniorencongres ‘Oud maar niet out’ plaats. De stad deed een beroep op de ervaring en ideeën van haar inwoners om beleidsaanbevelingen uit te werken als aanzet voor een ouderenbeleidsplan.