Deskundige senioren - Seniorenconsulente

Maak een afspraak

De deskundige senioren:

 • is een aanspreekpunt voor alle Geelse senioren
 • is een informatiebron voor seniorenzaken
 • vervult een brugfunctie tussen beleid en senioren
 • ontwikkelt en volgt mee de uitvoering van het seniorenbeleid op samen met de Geelse seniorenraad
 • zorgt voor inhoudelijke ondersteuning van de Geelse Seniorenraad
 • werkt samen met dienstencentrum Luysterbos
 • werkt samen met zorg- en dienstverlenende organisaties in het aanbod naar ouderen toe
 • werkt initiatieven of projecten uit met betrekking tot senioren

Seniorenbehoeftenonderzoek 2017

In 2017 voerde stad Geel een vergelijkend onderzoek naar de evolutie in de behoeften en noden van thuiswonende 60 plussers.

Het verslag van dit onderzoek kan je hieronder lezen.

Seniorencongres 2018

Na het seniorenbehoeftenonderzoek in 2017 volgde in 2018 het seniorencongres, waarbij rond 5 thema's werd samen gewerkt met de senioren van de stad Geel.

 • Wonen
 • Mobiliteit
 • Gezondheid en zorg
 • Vrijetijdsbesteding en verenigingsleven
 • Participatie, betrokkenheid en inspraak

De verzamelde gegevens uit de werkgroepen kan je ook hieronder terugvinden.