Signalisatievergunning

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

Met de signalisatievergunning geeft u aan welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u gaat plaatsen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

 • Het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone ...
 • Het afsluiten van wegen door werken.
 • Een inname van parkeerplaatsen voor het plaatsen van verhuiswagen en -lift,
 • Leveren van materialen, ...
 • Het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op een parkeerstrook.
 • ...

Voorwaarden

Om werken uit te voeren hebt u de toelating nodig van de bevoegde wegbeheerder.

Elke vergunning moet steeds bij de stad aangevraagd worden ook als deze betrekking heeft op een gewestweg. De stad zal het gewest om toelating vragen. Ook de nodige adviezen van De Lijn en politie worden door de stad opgevraagd.

De aanvraag moet minstens drie weken op voorhand gebeuren.

Procedure

 • In dit stappenplan vindt u uitgebreide info over hoe u een aanvraag moet indienen. 
 • U vraagt de signalisatievergunning aan door het online formulier in te vullen.
 • Voeg bij deze aanvraag een gedetailleerd signalisatieplan. Dit plan moet conform zijn met de bepalingen van het ministerieel besluit (7 mei 1999) over het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen. Het plaatsen en in stand houden van de signalisatie moet gebeuren door de aanvrager.
 • U ontvangt een factuur die u betaalt. 
 • Na ontvangst van uw betaling ontvangt u uw vergunning per e-mail. 
 • U kunt de borden ophalen bij de stedelijke werkplaats tijdens de openingsuren. Borden voor een parkeerverbod moet u 24 uur op voorhand plaatsen. 
 • Nadien moet u de borden zo snel mogelijk weer terugbrengen naar de stedelijke werkplaats. 

Bedrag

Voor het afleveren van een vergunning bedraagt de dossierkost 17,20 euro. Bij een hoogdringende procedure bedraagt de dossierkost 57,30 euro.

Particulieren kunnen parkeerverbodsborden huren bij de stad. U betaalt hiervoor per 2 borden per week 14,30 euro.

 Volgende kosten worden bijkomend aangerekend in functie van uw aanvraag:

 • Als u een parkeerplaats in de betalende zone wenst in te nemen, moet u parkeergeld betalen. Dit tarief betaalt u voor de aanvang van de werken. Volgende tarieven worden gehanteerd per ingenomen parkeerplaats :
  • Parkeertarief per dag: 6 euro per parkeerplaats van maandag tot en met zaterdag.
  • Parkeertarief per maand: 100 euro per parkeerplaats.
 • Per m² van het openbaar domein dat u wenst in te nemen, betaalt u 0,30 euro per dag.
 • Als er paaltjes, beugels, obstakels ... moeten verwijderd worden door de stadsdiensten om de werken te kunnen uitvoeren, worden er bijkomende kosten aangerekend afhankelijk van de aard van de werken.

Afhandeling

 • Voortaan worden de aanvraag van een signalisatievergunning en de betaling ervan volledig online afgehandeld. Onze diensten kijken uw aanvraag na. Zodra uw dossier volledig verklaard wordt, sturen zij u een factuur. Na de betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt u per e-mail uw vergunning.
 • Enkel hoogst uitzonderlijk, wanneer u niet in staat bent een online aanvraag in te dienen – bijvoorbeeld als u niet over een pc of internetaansluiting beschikt – kunt u nog een afspraak maken bij het contactcentrum grondgebiedszaken om uw vergunning aan te vragen.