Sociaal Huis

Aanvullende financiële steun

De maand rondkomen met een laag gezinsinkomen is moeilijk en soms zelfs niet haalbaar. Dat weten we bij stad Geel ook. Daarom is de stad in 2021 gestart met een nieuwe aanpak voor aanvullende financiële steun voor wie moeilijk rondkomt. Hierin voorzien we zes korven financiële steun, waarvoor u misschien in aanmerking komt: wonen, energie, gezondheid, leren, vrijetijd en gezinsbudget. Zo kunnen we u bijvoorbeeld een toelage geven om uw energie te betalen. Op deze websitepagina vindt u meer informatie.

Geen recht op sociaal tarief of aanvullende financiële steun?

Valt u net uit de boot voor het sociaal tarief en voor de aanvullende financiële steun, maar hebt u toch ook moeite met het betalen van de energiefacturen? Neem dan zeker contact op met het Sociaal Huis via 014 56 70 00 of socialedienst@geel.be. We bekijken dan samen hoe we u financieel toch kunnen ondersteunen.

Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan voor bepaalde brandstoffen elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds. Op deze websitepagina vindt u meer informatie.

Minimale levering van aardgas voor wie prepaid heeft

Als u klant bent bij de netbeheerder Fluvius en voor aardgas betaalt via Prepaid (vroeger ‘budgetmeter’), kunt u tussen 1 november en 31 maart onder bepaalde voorwaarden een minimale levering aardgas aanvragen om uw woning te verwarmen. Op deze websitepagina vindt u meer informatie.