Speelfabriek

Speelpas aanvragen Vakantieaanbod Speelfabriek
Toestemming foto- en beeldmateriaal Inschrijven contactbubbels

De kerstvakantie staat voor de deur en zo ook speelpleinwerking De Speelfabriek.

Het zal ook nu weer anders zijn, maar heel wat kinderen kunnen zich deze periode komen uitleven bij onze speelpleinwerking. We spelen in de eerste week van 21 tot en met 24/12 en in de tweede week van 28 tot en met 31/12.

We geven hieronder graag meer informatie over Deluxedagen, onze bubbelwerking, weekreservaties, enz.

Neemt uw kind voor de eerste keer deel aan de Speelfabriek, vraag dan eerst een speelpas aan.

1 Speelfabriek Deluxe

Er zijn geen uitstappen gepland.

2 Bubbels van 50 personen

Alles wordt georganiseerd en uitgevoerd in contactbubbels van max. 50 personen (kinderen en animatoren), gescheiden van elkaar.

Hiervoor organiseren we 4 verschillende bubbels:

  • Oranje bubbel in fuifzaal De Waai, Werft 20, voor 45 kleuters (2016-2015)
  • Rode bubbel in de sporthal van het Atheneum, Technische Schoolstraat 15, voor 45 lagere schoolkinderen (2014-2009)
  • Blauwe bubbel in sporthal de Zegge, Technische Schoolstraat 43, voor 45 lagere schoolkinderen (2014-2009)
  • Gele bubbel in Jeugdcentrum De Bogaard, Diestseweg 35, voor 20 Tieners (2008-2005) 

Ter plaatse zal duidelijke signalisatie te zien zijn in de kleuren van de bubbels.

Wij raden aan om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen.

In elke ruimte voorzien we voldoende toiletten, ruimte om binnen te spelen, ruimte om buiten te spelen en een plaats om onze boterhammen op te eten. Elke bubbel heeft voldoende animatoren en hoofdanimatoren om alles in goede banen te leiden.

Binnen deze bubbels kunnen wij spelen als voorheen. Bubbels onderling doen aan bubble-distancing, waarbij er steeds voldoende afstand wordt gehouden.

Bubbels gelden minstens voor 1 week (= 7 dagen). Kinderen mogen niet aaneensluitend van de ene jeugdactiviteit naar de andere gaan. Er moeten twee dagen tussen verschillend jeugdaanbod zitten.

Broers en zussen, vriendjes kunnen ingeschreven worden in dezelfde bubbel als de leeftijdscategorieën dit toelaten. Wij vragen om dit ook zoveel mogelijk te doen.

Spreek af met andere ouders om voor dezelfde bubbel in te schrijven wanneer je in het weekend of ’s avonds ook afspreekt.

3 Speelpas aanvragen, reserveren en aanmelden

Iedereen die wil deelnemen aan een activiteit van de Speelfabriek, heeft een speelpas nodig. Om deze pas aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in. Dat kan via het digitaal loket op deze pagina. Hierna ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord om online uw gegevens te beheren. Let op: dit kan tot twee weken duren.

Wij vragen om ten laatste 1 week voor de eerste deelname uw dossier te vervolledigen (contactgegevens, medische gegevens …). Een pas aanvragen kan ook aan de balie van de dienst jeugd.

Door een speelpas aan te vragen, gaat u automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement en de facturatie van de speelpas.

Bent u in het bezit van een gebruikersnaam en wachtwoord, dan kan er gereserveerd worden voor de verschillende bubbels. Dit is nodig om de bubbels binnen de juiste aantallen te houden. Dit kan vanaf dinsdag 01 december om 18u via de reservatiewebsite: https://reservaties.geel.be/
Een weekreservatie wil enkel zeggen dat jouw kind die week zal deelnemen. Je hoeft, zoals steeds, niet op voorhand door te geven wanneer jouw kind zal komen spelen. Je kan ook nog steeds kiezen voor een hele of een halve dag.

Wanneer je een weekreservatie maakt, is je kind voor minstens een halve dag ingeschreven. Die halve dag kan eender wanneer die week opgenomen worden.

  • Aanmelden kan tussen 8 en 9 uur of tussen 12 en 13 uur
  • Ophalen kan tussen 12 en 13 uur of tussen 16 en 17 uur

Breng zoals altijd de speelpas mee.

4 Kostprijs

De kostprijs blijft dezelfde als voorheen:

Activiteit Gelenaar Niet-Gelenaar
Speelpas 3,00 euro 3,00 euro
Halve Dag 3,75 euro 4,25 euro
Hele Dag 7,50 euro 8,50 euro

Geelse deelnemers die in het bezit zijn van:

een vrijetijdspas krijgen een reductie van 50% op alle aankopen.

een gezinsbondpas krijgen een reductie van €2 op de aankoop van een speelpas.

5 Ziekte

Zieke kinderen horen niet thuis op een speelplein. Nu meer dan ooit vragen we om hier extra op te letten en (mogelijk) zieke kinderen niet te laten deelnemen.

Bij vermoeden van besmetting of opmerken van een of meerdere van de symptomen, contacteren we de ouders om het kind onmiddellijke op te halen.
Als je kind bij de risicogroepen behoort, vragen we om zelf de inschatting te maken of het al dan niet kan deelnemen aan de Speelfabriek.

6 Algemeen

  • Wij besteden voldoende aandacht aan het volgen van de hygiënevoorschriften en veiligheidsmaatregelen. We wassen onze handen, dragen mondmaskers en handschoenen wanneer nodig.
  • We voorzien deze kerstvakantie geen 4-uurtjes.
  • Er zullen geen toonmomenten of shows zijn waarbij ouders of anderen kunnen komen kijken.