Groene speelruimtes voor SBS De Burgstraat en kinderopvang de Bengelbende

De kinderen van de stedelijke basisschool Burgstraat dromen van meer groen en avontuur op hun speelplaats. De speelplaats van kinderopvang de Bengelbende is dan weer dringend toe aan vernieuwing. Daarom starten deze zomer de werken voor een groene, avontuurlijke en educatieve buitenruimte voor zowel de basisschool als voor de kinderopvang.

Een droomspeelplaats

Samen met de kinderen, begeleiders en leerkrachten maakte stad Geel een ontwerp voor het realiseren van hun droomspeelplaats. Het was meteen duidelijk dat de kinderen droomden van meer groen en avontuur. Daarom wordt een groot deel van de speelzones onthard en vergroend.

  • In de tuin van de Bengelbende komen heel wat boomstammen, een speelheuvel, een zandbak, een watertoestel, een houten tipi en modderkeuken.
  • De kleuterspeelplaats krijgt een speelheuvel met natuurlijke elementen, glijbanen en een buitenklasje. De zandbak met speeltoestel blijft behouden en de trein, huisjes en schip krijgen een nieuwe plaats. Een deel van de verharding blijft als fietsparcours voor de kleuters.
  • De speelplaats voor de lagere school krijgt een aantal rusthoeken en een buitenklas, maar ook een uitdagend spelparcours met klim- en klautermogelijkheden. De kinderen krijgen genoeg ruimte voor balspelen.

Een speelplaats gericht op de toekomst

Door de ontharding en vergroening van de buitenruimtes, worden de buitenruimtes klimaatrobuust. Het zal er veel aangenamer vertoeven zijn op droge, warme dagen. Door het plaatsen van twee buitenklassen zullen er ook meer educatieve mogelijkheden zijn om buiten te leren. Kinderen zullen zo nog jaren kunnen genieten van de nieuwe buitenruimtes.

Veilige schoolomgeving

In de straat werden eerder al maatregelen genomen om een veilige schoolomgeving te creëren voor de kinderen die hier dagelijks passeren. De parkeerplaatsen voor de school zullen nu ook definitief verdwijnen om een groene buffer tussen de speelplaatsen en de straat te realiseren.

Als kindvriendelijke stad zet Geel sterk in op veilige schoolomgevingen. Elk jaar bekijkt de stad voor twee scholen de mogelijkheden om de omgeving veiliger te maken. SBS De Burgstraat was de eerste school waar het project werd uitgerold.

Planning

Vanaf 1 juni starten de werken in de tuin van De Bengelbende. Vanaf 1 juli volgen dan de speelplaatsen voor de basisschool. De grondwerken gaan door tussen juni en september. Aansluitend worden de bomen en struiken aangeplant in het najaar. De werken gebeuren in fases zodat de kinderen altijd een stuk speelruimte veilig kunnen blijven gebruiken.

Gepubliceerd op donderdag 25 mei 2023 9.30 u.