Pastoor Op de Beeckstraat

  • BEREIKBAAR: via Pastoor Op de Beekstraat en via de trage verbinding naast woning nr. 2

  • SOORT PLEIN: buurtplein

  • DOELGROEP: kinderen 2-12 jaar

  • SPEELVOORZIENINGEN: schommel, veerwip

  • SPORTVOORZIENINGEN: petanquebanen