Het is weer tijd om speelstraten aan te vragen!

Wil je tijdens de paasvakantie en de buitenspeeldag van jouw straat een speelstraat maken? Kies samen met je buren op welke dag(en) en uren je straat volledig wordt afgesloten en dien je aanvraag tijdig in! Voor de paasvakantie en de buitenspeeldag doe je dat ten laatste op 23 januari. Ook voor de zomervakantie kun je je aanvraag al indienen. Hiervoor heb je nog tijd tot 15 april.

Een speelstraat aanvragen kan voor een aaneensluitende periode van maximum 14 dagen ofwel tijdens één of twee vaste dagen per week. De uren kies je tussen 10 en 22 uur, met een maximum van acht uur na elkaar. Tijdens deze periode wordt de straat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.

De kinderen genieten van de extra speelruimte terwijl de volwassenen elkaar beter leren kennen bij een babbel. Enkel de bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben mogen er stapvoets doorrijden.

Aan welke voorwaarden moet een speelstraat voldoen?

Om een speelstraat te kunnen organiseren, legt de wet een aantal voorwaarden op. Zo kan het enkel toegestaan worden in een straat die in een woonzone ligt, waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur en waar er geen openbaar vervoer of belangrijk doorgaand verkeer komt. De omliggende straten moeten bereikbaar blijven na de invoering van de speelstraat.

Op de website lees je alle voorwaarden.

Wat moet je doen om een speelstraat te organiseren?

Minimaal 2 bewoners die in het speelstraatgedeelte wonen, stellen zich kandidaat als meter of peter en nemen de organisatie van de speelstraat op zich. Ze gaan onder andere langs bij de bewoners van de straat voor hun akkoord. 80 procent van de bewoners moet akkoord gaan. De documenten hiervoor en meer informatie over de taken van de meter en peter vind je op de website.

De aanvraag dien je online in. Let erop dat je dit tijdig doet:

  • paasvakantie van 1 tot en met 16 april: ten laatste op 23 januari
  • buitenspeeldag op woensdag 19 april (enkel in combinatie met paasvakantie): ten laatste op 23 januari
  • juli en augustus: ten laatste op 15 april
  • enkel augustus: ten laatste op 15 mei

De stad levert de hekken om de straat af te sluiten. Op de afgesproken tijdstippen plaatsen de meters en peters deze aan de toegangen van de straat en halen ze deze weer weg.

Hoe de bewoners met hun speelstraat omgaan, welke speelinfrastructuur ze plaatsen en welke activiteiten ze organiseren, is afhankelijk van de eigen creativiteit en inzet.

Gepubliceerd op vrijdag 6 januari 2023 12.31 u.