Een speelstraat organiseren

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Procedure

 • U dient een aanvraag in bij uw gemeente.
 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

U kunt in Geel voor 2024 een speelstraat aanvragen via de knop 'online aanvragen' bovenaan. Een speelstraat kan georganiseerd worden in de paasvakantie (1 t.e.m. 14 april én eventueel de buitenspeeldag op woensdag 17 april) en in de zomervakantie (maanden juli en augustus):

 • Voor een aaneensluitende periode van maximum 14 dagen OF tijdens één of twee vaste dagen per week;
 • De uren kiest u tussen 10 en 22 uur, met een maximum van 8 uur na elkaar.
 • Minimaal 2 meters/peters die in het speelstraatgedeelte wonen staan in voor de organisatie. De stad zorgt voor de hekken om het doorgaand verkeer te weren.
 • Onderaan deze pagina kan je een document vinden met meer informatie over wat verwacht wordt van de meters en peters van een speelstraat.
 • Minstens 80% van de bewoners moet akkoord zijn (één stem per brievenbus). De handtekeningen hiervoor worden verzameld door de meters/peters. Onderaan vind je het formulier dat kan geprint worden voor de bewonersbevraging. Dit moet samen met de aanvraag ingediend worden.
 • De verzamelde handtekeningen voor akkoord blijven geldig voor de speelstraataanvragen voor de twee volgende jaren op voorwaarde dat de periode en tijdstip hetzelfde blijft. De bewonersbevraging van 2024 kan in dat geval gebruikt worden voor de speelstraataanvraag in 2025. Bij wijziging van de speelstraatperiode en tijdstip is altijd een nieuwe bewonersbevraging nodig.
 • Indien het afsluiten van de straat rechtstreeks impact heeft op een aanpalende straat, kan de stad besluiten dat de bewoners uit deze straat ook bevraagd moeten worden. 
 • Een speelstraat in de paasvakantie kan eventueel gecombineerd worden met een speelstraat tijdens de buitenspeeldag (dit jaar op 17 april 2024).
 • De aanvraag voor een speelstraat moet 3 maanden voor de startdatum ingediend zijn. De bewonersbevraging wordt samen met de aanvraag ingediend.
 • De aanvraag voor een speelstraat in de zomervakantie kan al tegelijk met de aanvraag voor de paasvakantie ingediend worden. 
  Dan moet je maar één keer de moeite doen om een aanvraag in te dienen. 

Hoe de bewoners met hun speelstraat omgaan of welke activiteiten er georganiseerd worden, is afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet. Er mag speelinfrastructuur geplaatst worden maar de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen mag hierbij niet gehinderd worden. Een speelstraat is er in de eerste plaats voor kinderen van de buurt, ervaring leert dat ook volwassenen heel erg genieten van de contacten met de buren.