Een speelstraat organiseren

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Procedure

 • U dient een aanvraag in bij uw gemeente.
 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

U kunt in Geel in 2023 een speelstraat aanvragen voor de paasvakantie (1 t.e.m. 16 april én eventueel de buitenspeeldag op woensdag 19 april) en de zomervakantie (maanden juli en augustus) via de knop 'online aanvragen' bovenaan:

 • Voor een aaneensluitende periode van maximum 14 dagen OF tijdens één of twee vaste dagen per week;
 • De uren kiest u tussen 10 en 22 uur, met een maximum van 8 uur na elkaar.
 • Minimaal 2 meters/peters die in het speelstraatgedeelte wonen staan in voor de organisatie. De stad zorgt voor de hekken om het doorgaand verkeer te weren.
 • Onderaan deze pagina kan je een document vinden met meer informatie over wat verwacht wordt van de meters en peters van een speelstraat.
 • Minstens 80% van de bewoners moet akkoord zijn (één stem per brievenbus). De handtekeningen hiervoor worden verzameld door de meters/peters. Onderaan vind je het formulier dat kan geprint worden voor het verzamelen van de handtekeningen. Dit moet samen met de aanvraag ingediend worden.
 • De verzamelde handtekeningen voor akkoord blijven geldig voor alle speelstraataanvragen binnen de volgende twee opeenvolgende jaren. De bewonersbevraging van 2022 kan dus gebruikt worden voor de speelstraataanvraag in 2023.
 • Indien het afsluiten van de straat rechtstreeks impact heeft op een aanpalende straat, kan de stad besluiten dat de bewoners uit deze straat ook bevraagd moeten worden. 
 • De aanvraag voor een speelstraat in de paasvakantie (van 1 t.e.m. 16/04/2023) moet ten laatste op 23 januari ingediend zijn. Een speelstraat in de paasvakantie kan gecombineerd worden met de buitenspeeldag (dit jaar op 19/04). De bewonersbevraging wordt samen met de aanvraag ingediend.
 • De aanvraag voor een speelstraat in de zomermaanden juli-augustus moet ten laatste 15 april ingediend zijn. Voor een speelstraat die enkel in augustus doorgaat ten laatste op 15 mei. De bewonersbevraging wordt samen met de aanvraag ingediend. 

Hoe de bewoners met hun speelstraat omgaan of welke activiteiten er georganiseerd worden, is afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet. Er mag speelinfrastructuur geplaatst worden maar de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen mag hierbij niet gehinderd worden. Een speelstraat is er in de eerste plaats voor kinderen van de buurt maar ervaring leert dat ook volwassenen heel erg genieten van de contacten met de buren.