Een speelstraat organiseren

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Procedure

 • U dient een aanvraag in bij uw gemeente.
 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

U kunt in Geel een speelstraat organiseren tijdens de zomervakantie:

 • Voor een aaneensluitende periode van maximum 14 dagen OF tijdens één of twee vaste dagen per week;
 • De uren kiest u tussen 10 en 22 uur, met een maximum van 8 uur na elkaar.
 • Minimaal 2 meters/peters die in het speelstraatgedeelte wonen staan in voor de organisatie. De stad zorgt voor de hekken om het doorgaand verkeer te weren.
 • Minstens 80% van de bewoners moet akkoord zijn. Bewoners krijgen een brief van de stad over de speelstraat. Wie niet akkoord is, laat dit schriftelijk weten. 

De aanvraag voor een speelstraat moet voor 1 mei ingediend zijn.

Hoe de bewoners met hun speelstraat omgaan, welke speelinfrastructuur er geplaatst wordt, welke activiteiten er georganiseerd worden, is afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet. Een speelstraat is er in de eerste plaats voor kinderen van de buurt maar ervaring leert dat ook volwassenen heel erg genieten van het sociale aspect ervan.

Hieronder kunt u de infobrochure “Maak van je straat een speelstraat” downloaden met daarin alle informatie, de voorwaarden en de procedure. De procedure is ondertussen wel licht aangepast (vereenvoudigd en ingekort) en wijkt dus deels af van de info in de brochure.