Naar inhoud

Praktisch

Dienst jeugd

Diestseweg 135
2440 Geel


tel. 014 56 68 00
fax 014 56 68 19
jeugddienst@geel.be

Meer info

Speelstraten

speelstraat Hazenstraat

Maak van je straat een speelstraat! Geef kinderen meer ruimte om te spelen en leer je buren beter kennen

Gelenaren kunnen een aanvraag doen om tijdens de  zomervakantie hun straat (of een deel ervan) om te vormen tot een speelstraat. Je kan samen met je buren kiezen op welke dag(en) en uren de straat volledig wordt afgesloten voor alle verkeer.

 

 

Wanneer

Je kan een speelstraat aanvragen tijdens de zomervakantie

  • ofwel voor een aaneensluitende periode van maximum 14 dagen zijn
  • ofwel tijdens één of twee vaste dagen per week
  • de uren kies je tussen 10 en 22u, met een maximum van 8 uur na elkaar

Denk vooraf goed na op welke momenten je het meeste volk op straat kan krijgen. De ganse straat wordt dan voorbehouden voor de kinderen om te spelen. Buren kunnen een praatje slaan, samen iets drinken en elkaar beter leren kennen. Het grote voordeel is dat de kinderen op een veilige manier op straat kunnen spelen, enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben mogen er ‘stapvoets’ doorrijden.

 

Voorwaarden

Niet alle straten komen in aanmerking voor een speelstraat, er zijn een aantal wettelijke voorwaarden waaraan de straat moet voldoen.

  • Het kan bijvoorbeeld enkel in een straat waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur en waar een overheersend woonkarakter geldt.
  • Daarnaast is het nodig dat er minimaal 2 meters/peters die in het speelstraatgedeelte wonen instaan voor de organisatie. De stad zorgt voor de hekken om het doorgaand verkeer te weren. Op de afgesproken tijdstippen zullen de meters/peters deze aan de toegangen van de straat plaatsen. Een speelstraathek is voorzien van een C3 verkeersbord en een onderbord met de vermelding ‘speelstraat’.
  • Tenslotte moet er ook een bewonersbevraging gebeuren waaruit blijkt dat 80% van de bewoners akkoord gaat. 

Hoe de bewoners met hun speelstraat omgaan, welke speelinfrastructuur er geplaatst wordt, welke activiteiten er georganiseerd worden, is afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet. Een speelstraat is er in de eerste plaats voor kinderen van de buurt maar ervaring leert dat ook volwassenen heel erg genieten van het sociale aspect ervan.

speelstraat St.Corneliusstraat

Aanvragen

Om een speelstraat voor juli en/of augustus aan te vragen vul je onderstaand aanvraagformulier in en bezorg dit voor 1 april 2017 aan de stad. Onderaan vind je ook het formulier "bewonersbevraging speelstraat zomervakantie 2017". Na een positief antwoord dat de straat aanvaard wordt als speelstraat, krijg je 14 dagen tijd om de bewonersbevraging in te vullen en binnen te brengen.

 

Hieronder kan je de infobrochure “Maak van je straat een speelstraat” downloaden met daarin alle informatie, de voorwaarden en de procedure.

 

Meer info en binnenbrengen formulieren

Cel stadsontwikkeling en planning speelruimteambtenaar

Werft 20

2440 Geel

014 56 60 83

speelruimte@geel.be