Naar inhoud

Praktisch

Sportraad

Fehrenbachstraat 26A

2440 Geel


tel. 014 56 67 00
fax 014 56 67 18
sportraad@geel.be
Agenda & notulen

Sportraad

Logo sportraad

De sportraad is een adviesorgaan van de stad Geel. Als vertegenwoordiger van de lokale sportwereld vervult het een voorname rol in het uitwerken en uitvoeren van het Geelse sportbeleid. Het kan op vraag of spontaan advies geven. Hierbij wordt getracht om te streven naar een zo groot mogelijke en evenwichtige wisselwerking tussen de drie structuren die binnen de gemeente verantwoordelijk zijn voor de sport, namelijk schepen (beleid), sportraad (advies) en sportdienst (uitvoering).

Overzicht