Sportsite De Leunen

Op de sportsite De Leunen beheren we drie beachvolleyterreinen, een basketbalveld, een atletiekpiste, een Finse piste met loopheuvel, een powerhill, outdoor fitnesstoestellen, drie voetbalvelden en enkele grasveldjes tussenin, de "tussenstukken". 
 

Tarieven vanaf 1 september 2022

categorie A Geelse onderwijs- of zorginstelling of vereniging aangesloten bij een Geelse adviesraad
categorie B vereniging niet aangesloten bij een Geelse adviesraad
categorie C organisatie met commerciële doeleinden
categorie D particuliere gebruikers woonachtig in Geel
categorie E particuliere gebruikers niet woonachtig in Geel

De tarieven zijn per uur.

  A B/D C/E
VOETBALVELD 14,00 21,00 28,00
BEACHVOLLEYVELD 2,00 3,00 4,00
ATLETIEKPISTE 15,00 22,50 30,00

 

Reserveren?

De Finse piste, de powerhill, het basketbalveld en de outdoor fitnesstoestellen zijn voor iedereen gratis toegankelijk, u kunt ze niet reserveren.

De atletiekpiste is ook voor iedereen gratis toegankelijk, maar niet tijdens trainingen van de Geelse atletiekclub. Die trainingen zijn op woensdag en vrijdag van 17:45 tot 20:30. U kunt de atletiekpiste niet reserveren.

Individuele spelers kunnen een voetbalveld of een beachvolleyterrein reserveren, voor verenigingen is de reservatie van een voetbalveld of beachvolleyterrein verplicht. Individuele spelers kunnen een voetbalveld of beachvolleyterrein ook gratis gebruiken, voorzover die niet gereserveerd zijn door anderen.
Checken of de beachvolleyterreinen nog vrij zijn.

Reserveren doet u met een mail naar sport@geel.be. De reservatie is pas definitief na bevestiging van de dienst Sport.
 

Meer info

Adres: Rauwelkoven 43, 2440 Geel

Verlichting atletiekpiste, Finse piste en outdoor fitness

Druk op de knop en de verlichting van atletiekpiste of Finse piste en outdoor fitness gaat aan. De knoppen staan op een paaltje bij het begin van de Finse piste. De verlichting werkt tussen zes uur 's ochtends en elf uur 's avonds, elke dag van het jaar, maar alleen als het echt donker is, niet bij valavond.