Sportsite Vogelzang

Sinds 1 augustus zijn de sporthallen en openluchtterreinen weer open, op de gewone uren, maar enkel voor verenigingen die aangesloten zijn bij een Geelse adviesraad. Individuen kunnen niet reserveren.
De verenigingen moeten stipt arriveren en weer vertrekken. De kleedkamers en douches zijn niet open, de toiletten wel. De verenigingen ontsmetten het aangeraakte sportmateriaal en noteren de contactgegevens van alle aanwezigen. Die gegevens houden ze vier weken bij.
Sporten in groepsverband met plus 18-jarigen, mag in groepen van maximum 10 personen. Als er voldoende plaats is, kunnen meerdere groepen van maximum 10 personen gevormd worden. Sporten in groepsverband met min 18-jarigen, mag in groepen van maximum 50 personen. Mix geen plus 18 en min 18 door elkaar.
De veiligheidsmaatregelen moeten altijd gerespecteerd worden (afstand, handhygiëne).

 

Reserveren

 

Op de sportsite Vogelzang is er een voetbalveld en een turnzaal.
Mogelijke activiteiten in de turnzaal: dansen, fitness, sportles, turnen, vechtsporten, yoga.

Procedure

U kunt de reservaties van de sportsite online bekijken, dan weet u wat er nog vrij is. 

U kunt ook online reserveren, elke dag tussen 17 en 22 uur, voor een tijdspanne van maximum twee uur. Er is geen verlichting.

 

Meer info

Adres turnzaal

Vogelzang 81
2440 Geel

Oppervlakte turnzaal (lengte x breedte)

17 x 9