Stad Geel ambitieus op vlak van innovatie: masterplan Innovatiecampus en innovatiemanager bekend

Geel is helemaal klaar om innovatie in de Kempen op de kaart te zetten. Met de aanstelling van een innovatiemanager en de goedkeuring van het ruimtelijk masterplan voor de Innovatiecampus krijgen de ambities van de stad concreet vorm. Als vierde industriestad van Vlaanderen, met een groot aantal bedrijven en kennisinstellingen op haar grondgebied, heeft Geel nu alle ingrediënten in handen om innovatieve bedrijven - en de werkgelegenheid die ze met zich meebrengen – aan de regio te binden.

De Innovatiecampus, zo'n 51 hectare groot, omvat onder andere de campus van KU Leuven en Thomas More, naast de Westelijke Ring. In 2017 ondertekenden de partners Stad Geel, IOK, KU Leuven, Thomas More, Voka en HIKempen Stichting de samenwerkingsovereenkomst en namen de eerste innovatieve bedrijven hun intrek in het voormalige BEMT-gebouw of op de terreinen. Voor de verdere ontwikkeling van de campus keurde het Geelse stadsbestuur recent het masterplan goed voor de inrichting van het gebied op en rond de campus. Dit legt de uitgangspunten vast om een duurzame, innovatieve, aantrekkelijke en aangename werkomgeving te realiseren. In november stelden de lokale partners ook Koen Snoeckx aan als innovatiemanager om innovatie en ondernemerschap verder op de kaart te zetten.

Broedplaats voor innovatie

Met uitgebreide ervaring in de werelden van high-tech en creatieve industrie, is Koen Snoeckx de uitgelezen kandidaat om innovatie in Geel en de regio op de kaart te zetten. Hij stond aan de wieg van zowel lokale als internationale samenwerkingsverbanden. Zijn inspanningen moeten ondernemers en onderwijsinstellingen verder samenbrengen en nieuwe bedrijvigheid aantrekken. En dit zowel voor de innovatiecampus als voor andere locaties in en rond de stad. Zo is ook het Technologiehuis, al jaren incubator voor technologiebedrijven, betrokken partij in deze toekomstige ontwikkeling.

‘Geel is de vierde industriestad van Vlaanderen en heeft, met heel wat bedrijven en kennisinstellingen op haar grondgebied, tal van troeven in handen’, zegt innovatiemanager Koen Snoeckx. ‘Het is mijn doel om een vruchtbare voedingsbodem te creëren waarin nóg meer goede ideeën ontstaan en tot bloei komen. Voorzieningen zoals technische laboratoria, bedrijfsruimtes en ‘coworking spaces’ zijn één ding, maar niet tastbare elementen zoals inspirerende events, ontmoetingsmomenten, ondersteuning en dienstverlening zijn minstens even belangrijk. Op beide vlakken zet Geel nu een belangrijke stap vooruit. Dat maakt het voor innovatieve bedrijven aantrekkelijker om zich hier te vestigen.’

Groen hart voor de campus

De Innovatiecampus zal dan ook een belangrijke rol spelen voor de tewerkstelling in de regio. De ambitie is om er 2000 extra jobs te creëren. Met de transformatie van het voormalige BEMT-gebouw naar een vestigingsplek voor innovatieve startups en de vestiging van Belcotec op de Innovatiecampus, is de toon alvast gezet. In 2023 wordt gewerkt aan de vergunningsaanvraag om een eerste fase van de Innovatiecampus te ontwikkelen op basis van het masterplan. In dat plan is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Zo voorziet het in goede fiets- en voetgangersvoorzieningen en nodigt het uit tot een verbetering van het openbaar vervoer. Het is volgens schepen Bart Julliams belangrijk om naast de inplanting van bedrijfsgebouwen, ook de waardevolle open ruimten te behouden. ‘De innovatiecampus, de huidige en toekomstige kantoorruimtes en de gebouwen van Thomas More en KU Leuven zullen verbonden worden door groen en water. We streven naar een hoogwaardige publieke ruimte, waar ondernemers, wetenschappers en studenten elkaar kunnen ontmoeten. Zo creëren we een atmosfeer waar innovatie alle kansen krijgt!’

Ook schepen Tom Corstjens is verheugd over de samenwerking: ‘We zijn als stad heel tevreden dat, onder onze impuls, KU Leuven, Thomas More, IOK, HIKempen Stichting en Cipal NV mee op de kar zijn gesprongen om invulling te geven aan de functie van innovatiemanager. De meerwaarde die Koen Snoeckx dankzij deze gezamenlijke investering kan brengen zal namelijk veel breder reiken dan enkel voor deze zes partijen.’

Meer info

Op www.geel.be/innovatie vind je meer info over innovatiemanager Koen Snoeckx, de innovatiecampus en het masterplan.

Gepubliceerd op maandag 30 januari 2023 10.53 u.