Stad Geel introduceert nieuw online aanmeldingssysteem basisonderwijs

Naar één systeem

Sinds 2011 spreken alle basisscholen in Geel af wanneer de inschrijvingen voor nieuwe leerlingen starten. Voor ouders was dit heel duidelijk: in februari startte de voorrangsperiode om broers en zussen in te schrijven en in maart schreven alle andere leerlingen zich in.

Met het nieuwe inschrijvingsdecreet is een aanpassing nodig. Scholen met (mogelijk) plaatsgebrek moeten een systeem voorzien waarin ouders hun kind aanmelden, vooraleer in te schrijven. Als elke school een eigen systeem maakt, zou dat tot heel wat verwarring kunnen leiden. Geel besliste daarom om één duidelijk systeem voor iedereen uit te werken dat gebruiksvriendelijk en transparant is voor ouders.

School naar voorkeur

Het aanmeldingssysteem geeft ouders een maand de tijd om hun kind aan te melden en de voorkeursscholen te bepalen. Na de aanmeldingsperiode krijgt elke ouder een ticket om zijn of haar kind in te schrijven op de toegewezen voorkeursschool.

De opgegeven wensen worden maximaal gerespecteerd. Indien toch meer ouders zich aanmelden dan er vrije plaatsen zijn in een school, past het systeem enkele voorrangsregels toe. Zo wordt er gekeken naar de sociale mix op de school en naar de afstand van de school tot de woonplaats. Geel verwacht dat bijna alle kinderen op hun eerste voorkeursschool terecht kunnen, aangezien slechts enkele scholen met een capaciteitsprobleem kampen.