Stad Geel krijgt subsidies voor rioleringsprojecten

Stad Geel diende drie projecten in voor overheidssubsidies en deze zijn nu toegekend, samen goed voor ongeveer 7 miljoen euro. Dit kondigde Vlaams minister Omgeving, Natuur en Landbouw Koen van den Heuvel gisteren aan tijdens een bezoek aan Geel.

Voor de stad is het erg belangrijk om bovenlokale subsidies binnen te halen. Ongeveer 7 miljoen euro subsidies komen nu bovenop de ruim 11 miljoen euro die al was voorzien.

Het gaat over drie rioleringsprojecten waarbij een gescheiden rioleringsstelsel wordt geïnstalleerd wat wil zeggen dat het afvalwater van het hemelwater wordt gescheiden. Dit bovenop het reeds lopende en geplande programma rioleringsprojecten. Het gaat concreet over:

  • Groenstraat - Rauwelkoven voor het gedeelte dat samenvalt met de toekomstige fietsostrade
  • Antwerpseweg (in het kader van verwachte herinrichting kruispunten en de realisatie van ventwegen door AWV)
  • Acaciastraat (Winkelomheide)

Voor de twee laatste projecten moet de ontwerpfase nog starten dus de realisatie zal nog enkele jaren op zich laten wachten. Het project Groenstraat - Rauwelkoven zal vermoedelijk in 2020 kunnen starten omdat dit project al eerder gestart was. De buurtbewoners daar worden voor de zomer nog uitgenodigd voor een infoavond over dit project.

Meer informatie over lopende weg-en rioleringswerken vindt u op deze pagina.

 

Gepubliceerd op donderdag 11 april 2019 7 u.