Stad Geel steunt internationale projecten in hun strijd tegen COVID-19

Op maandag 15 juni keurde het college van burgemeester en schepenen goed om via de Derdewereldraad een aantal organisaties te ondersteunen in hun strijd tegen het coronavirus. Deze organisaties zetten zich in op verschillende manieren, van het maken van mondmaskers tot het verdelen van voedselpakketten.

Ieder jaar plant de Derdewereldraad samen met de stad Geel een actie ‘NGO in de kijker’, met een aanbod voor secundaire scholen. Door de coronacrisis zal dit project helaas dit jaar niet kunnen plaatsvinden. Het voorziene budget wordt ingezet voor internationale COVID-19 projecten.

5000 euro voor 9 projecten

Met het beschikbare budget wil de Derdewereldraad kleinschalige projecten steunen in hun strijd tegen het coronavirus. Leden van de Derdewereldraad kregen de kans om een aanvraag in te dienen. Negen projecten krijgen een subsidie:

Cunina: (Peru)

  • Aankoop: voeding, gezichtsmaskers, boeken, mobiele data.

Matumaini: (Congo)

  • Sensibilisering van de bevolking rond basishygiëne, gebruik van beschermingsmiddelen, handhygiëne, maken en verspreiden van mondmaskers.

Zabakina: (Congo)

  • Droge voeding, zeep, voorraad paracetamol, extra matrassen, extra waterbidons voor de bijna 150 kinderen en jongeren.
  • Bevoorraden van de apotheek, zodat arme mensen tegen een eerlijke prijs toegang tot medicatie hebben.
  • Zaai- en plantgoed voor hun landbouwplantages.

Mayakind: (Guatemala)

  • Voedselpakketten voor de leerlingen, mondmaskers, handzeep en 20€ extra steun per kind.

La Milagrosa: (Venezuela)

  • Het beschikbaar stellen van water, emmers en kommen e.a..
  • Het beschikbaar stellen van toiletartikelen zoals handzeep, handdoeken en wegwerpdoekjes.
  • Het maken van mondmaskers.
  • Met educatiemateriaal de mensen:
    • tonen hoe ze hun handen moeten wassen.
    • het belang van goede hygiëne tonen.
    • het belang van afstand houden tonen.

Oxfam: (Burundi)

  • 40 wasstations uitrusten met veiligheidsmaatregelen voor COVID-19. Het gaat over basishygiëne en sensibilisering.

Oury: (Burkina Faso)

  • Sensibillisering over maatregelen, zeep maken en verdelen, handwasstations installeren en testapparaten voorzien.

Bangwe: (Tanzania)

  • Aanschaffen van het beschermingsmateriaal voor de doelgroep van het Bangwe Sheltered Home, dat mindervalide personen onderdak biedt.

Espoire: (Senegal)

  • Mondmaskers en handgel aankopen met de beschikbare middelen.
Gepubliceerd op donderdag 18 juni 2020 12.52 u.