Stad Geel zoekt stadsdichter

Stad Geel is op zoek naar een stadsdichter die creatieve gedichten over Geel kan maken én voordragen. Om de perfecte kandidaat te vinden, lanceert de stad een wedstrijd waar Gelenaren met dichterlijk talent zich voor kunnen inschrijven. Deelnemers zullen hun gedichten voorleggen aan een jury en het college van burgemeester en schepenen, die vervolgens de beste kandidaat weloverwogen uitkiezen. De stad maakt de winnaar bekend op Gedichtendag, 28 januari 2021.

Een stadsdichter draagt bij tot het sociaal-culturele klimaat van de stad. Hij schrijft Nederlandstalige gedichten die betrekking hebben op Geel en draagt zijn werk voor tijdens culturele activiteiten en bij belangrijke gebeurtenissen. Hij maakt zijn gedichten zichtbaar en tastbaar door op een creatieve en verrassende manier te werk te gaan. Zo bereikt de stadsdichter Gelenaren die uit zichzelf minder affiniteit hebben met woordkunst.

Wat is de taak van een stadsdichter?

Het stadsbestuur stelt de stadsdichter aan voor een periode van twee jaar. Hij voorziet jaarlijks zes gedichten verspreid doorheen het jaar. De stad bepaalt het onderwerp van twee gedichten, de overige vier zijn vrij in te vullen en de vorm van de gedichten is vrij te bepalen. De gedichten van de stadsdichter hebben betrekking op Geel, haar inwoners, actuele ontwikkelingen in de stad of opvallende gebeurtenissen. Op vraag van het stadsbestuur geeft hij publieke voordrachten van deze gedichten op speciale gelegenheden. Ten slotte ondersteunt hij bibliotheek Geel bij het organiseren van activiteiten die poëzie en dichterschap centraal stellen.

Stel je kandidaat

Kandidaten leveren vier gedichten af vóór 1 november 2020 aan cultuur@geel.be. Twee van de vier gedichten moeten iets te maken hebben met Geel of met je motivatie om stadsdichter van Geel te worden. Het thema van de twee andere gedichten kan je zelf kiezen. Eén van de vier gedichten moet een virtuele voordracht zijn, zodat we kunnen zien dat je niet enkel een vlotte pen hebt, maar dat je ook vlot je werk kan voordragen. Een onafhankelijke deskundige jury beoordeelt alle ingezonden gedichten en maakt een selectie voor het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen duidt de winnaar aan. De winnaar wordt uitgenodigd voor een gesprek met een afvaardiging van de jury, om het verdere verloop en de verwachtingen toe te lichten.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je woont in Geel of hebt een nauwe band met de stad
  • Je bent ouder dan 18 jaar
  • Je bent in staat en bereid om je werk voor te dragen
  • Je wil meewerken aan het uitdragen van poëzie in Geel
  • Je maakt geen deel uit van de selectiejury

Op www.geel.be/stadsdichter vind je het volledige wedstrijdreglement en meer informatie.

Gepubliceerd op dinsdag 7 juli 2020 9.46 u.