Stad ondersteunt scholen bij heropstart

Op vrijdag 15 mei heropenen de Geelse basis- en secundaire scholen. Ze nemen heel wat maatregelen zodat de start veilig kan verlopen. De stad ondersteunt deze veilig opstart en voorziet mondmaskers voor de scholen. Daarnaast houden de gemeenschapswachten en wijkagenten een oogje in het zeil aan de schoolpoorten.

2 870 mondmaskers voor scholen

De stad verdeelt in totaal 1 010 pakketten met twee mondmaskers aan leerkrachten van het basis- en secundair onderwijs. Voor de leerlingen voorziet de stad 850 mondmaskers. 350 hiervan zijn bestemd voor leerlingen van het secundair onderwijs die zelf geen mondmasker bijhebben. De overige 500 mondmaskers zijn voor leerlingen die het leerlingenvervoer nemen. Dit zijn de aantallen voor de opstartfase van de scholen. De stad legt een voorraad in om ook in de volgende fases mondmaskers voor leerlingen en leerkrachten te kunnen voorzien.

Niet aan de schoolpoort wachten

De scholen beperken het aantal lesdagen en verdelen de klassen in kleinere groepen van maximaal veertien leerlingen. De verschillende groepen hebben op andere momenten pauze. De gemeenschapswachten en wijkagenten volgen de situatie op en houden een oogje in het zeil voor en na de schooluren. Het is belangrijk dat ouders niet aan de schoolpoort wachten op hun kind en altijd genoeg afstand houden van elkaar.

Stad steunt scholen met opvangproblemen

Tijdens de paasvakantie werkte de stad samen met de onderwijsinstellingen om opvang te voorzien in alle scholen. Ook in deze opstartfase blijft het belangrijk dat leerlingen terechtkunnen bij de noodopvang. Aangezien er voor het schoolpersoneel ongetwijfeld een drukke periode aankomt, zullen niet alle scholen genoeg personeel hebben dat in kan staan voor noodopvang. Daarom heeft de stad beslist om scholen, die dat wensen, te ondersteunen met een extra medewerker per dag voor de noodopvang. De stad legt een begeleidingsreserve aan waarop de scholen beroep kunnen doen als ze handen tekort hebben voor opvang.

Wij wensen de scholen een goede start toe!

Gepubliceerd op vrijdag 15 mei 2020 9.33 u.