Stad ondertekent het Charter Werftransport voor veilige schoolomgevingen

Stad Geel heeft het Charter Werftransport ondertekend en werkt zo samen met de bouwsector aan een bereikbare en veilige omgeving tijdens werken. Het charter is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA.

In het charter staat dat er geen werftransport toegelaten is in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. Hierover zal stad Geel actief met de bouwheren, aannemers en handelaars communiceren.

Als scholen of buurtbewoners tijdens de begin- en einduren van een school toch werfverkeer zien, kunnen ze contact opnemen met het contactcentrum grondgebonden zaken op het nummer 014 56 62 50 of via grondgebondenzaken@geel.be.

Gepubliceerd op donderdag 27 juni 2019 15.52 u.