Stad plant 256 bomen aan op openbare plaatsen

De stad plant 256 nieuwe bomen aan in het nieuwe plantseizoen, dat nog duurt tot in het voorjaar van 2020. De aanplanting gebeurt in straten, op pleinen, op begraafplaatsen, op parkings maar ook op andere openbare plaatsen.

Natuurlijke airco

Wist je dat groen een positieve uitwerking heeft op het hitte-eilandeffect? Grote bomen koelen de stad. Een grote gezonde boom heeft hetzelfde koelend vermogen als tien airco's. Bomen zorgen voor schaduw en omdat ze water verdampen via de bladeren, verkoelen ze de omgeving. De stad kiest bomen die bestand zijn tegen de warme en droge zomers die we de laatste jaren meemaken. In het centrum wordt bijvoorbeeld de valse christusdoorn (Gleditsia) geplant.

Boomkeuze

De stad plant bomen die al een stamdiameter hebben van 5 à 8 cm. De keuze voor de bomen wordt gemaakt op basis van heel wat factoren, zoals onder andere:

  • de bodemvochtigheid (droog, vochtig, nat);
  • de voedingstoestand (arme of rijkere bodem);
  • de zuurtegraad (Ph) van de bodem;
  • de mate waarin bomen stuifmeel en nectar leveren, zodat onder andere de bijen voldoende voedsel vinden.

Er worden ook iepen (Ulmus) geplant die resistent zijn tegen de iepenziekte, die er de voorbije decennia voor zorgde dat deze soort bijna uitgestorven was. Een volledige lijst van de gekozen bomen vind je onderaan als bijlage.

Ruimte om te groeien

Om te komen tot een duurzaam bomenbestand streeft de stad naar voldoende ondergrondse ruimte. Een boom die te weinig ruimte krijgt om te wortelen, wordt ziek en heeft veel dood hout. Door de boomkeuze af te stemmen op de bovengrondse ruimte, kunnen bomen vrij uitgroeien. Een vrij uitgroeiende boom betekent minder onderhoud en minder risico’s. Elke snoeiwonde vormt immers een potentieel risico op infecties. Hoe groter de snoeiwonde, hoe groter het risico.

Locaties

Hieronder vind je een overzicht van de openbare plaatsen waar nieuwe bomen komen:

  • in volgende straten: Den Akker, Duivenstraat, hoek Roggendries - Groenenheuvel, Ierlandlaan, Sint-Apolloniastraat;
  • op begraafplaatsen: Holven en Stelen;
  • op speelpleinen: grasveld scouts Sint-Tarcitius, Sint-Apolloniastraat, Holvenseheide;
  • op andere groenzones: zone voor het zwembad, groenzone achter Stationsstraat richting stadspark, sportpark Sint Dimpna, hoek aan de Bogaard, kerk Elsum, kerk Winkelomheide, parking aan kerk Punt, parking zwembad, parking Nieuwstraat, Sint Gerebernuskapel in Zammel en kerk Oosterlo.
Gepubliceerd op dinsdag 26 november 2019 12.27 u.