Naar inhoud

Praktisch

François Mylle
Werft 20
2440 Geel
tel. 014 56 60 61
francois.mylle@geel.be

François Mylle

Functies

 • Stadssecretaris
   • De stadssecretaris is verantwoordelijk voor tal van zaken binnen de stadswerking.

    • Coördinatie van en eindverantwoordelijke voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering.
    • Bijwonen van vergaderingen van schepencollege en gemeenteraad en verantwoordelijk voor de notulering door het secretariaat.
    • Hoofd van het personeel en van de administratieve organisatie.
    • Voorzitter managementteam en diensthoofdenvergadering.
    • Coördinatie kwaliteitszorg van de stad in samenwerking met managementteam en kwaliteitscoördinator.
    • Behandeling aanvragen tot openbaarheid.
    • Secretaris Autonoom Gemeentebedrijf Geel.
    • Diensthoofd secretariaat.