Stamboomonderzoek

Op zoek naar uw voorouders? Hieronder vindt u een overzicht van de bronnen, beschikbaar in het archief:

Wanneer Bron Wat
Van 120/100 jaar geleden tot heden Bidprentjes en doodsbrieven Of u kunt toelating vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen om bevolkingsregisters te mogen inzien
Van 1847 tot 120 jaar geleden Bevolkingsregisters Gezinssamenstelling per adres, aankomst uit of vertrek naar andere gemeente 
Van 1798 tot 100 jaar geleden Burgerlijke stand Geboorte
Van 1798 tot 75 jaar geleden Burgerlijke stand Huwelijk
Van 1798 tot 50 jaar geleden Burgerlijke stand Overlijden
Van 1789 tot 1806 Overgang naar burgerlijke stand Franse tijd
Van 1571 tot 1797 Parochieregisters Doop, huwelijk, begrafenis

Van 1687 tot 1797

Van 1803-1881

Liber Innocentium Register van geesteszieken in de gezinsverpleging
  Overige bronnen Notariaat, volkstellingen, schepenaktes, weesakten, kadaster, ...

 In het archief beschikt u over volgende hulpmiddelen:

 • (Kopie van) originele aktes
 • Volledige digitale bewerking van bidprentjes, doodsbrieven, bevolkingsregisters, burgerlijke stand, Franse tijd en parochieregisters! Volledig doorzoekbaar.
 • De bewerkingen zijn een zeer goed hulpmiddel en bieden een zicht op de gezinssamenstelling, soms zelfs op een groot deel van de stamboom.
 • Met een paar muisklikken kunt u soms al een aantal generaties terug.
 • Bewerkingen kijkt u altijd na in de originele aktes.

Bidprentjes en doodsbrieven

 • De collectie bestaat uit maar liefst 70 000 bidprentjes en 10 000 doodsbrieven van Geel.
 • Het oudste dateert van 1812.
 • Er is een aparte collectie van belangrijke Geelse personen, Geelse politici en Geelse priesters en regulieren.
 • De collectie buiten Geel bestaat uit 38 000 bidprentjes.
 • De collectie is doorzoekbaar op de pc’s in de leeszaal van het archief.
 • Bidprentjes en doodsbrieven zijn vrij toegankelijk, een goed hulpmiddel dus om de eerste 120 jaar te overbruggen.

Bevolkingsregisters : 1847-120 jaar geleden

 • De bevolkingsregisters vormen een permanente naamlijst van de inwoners van Geel.
 • Ze geven een overzicht per huis van het gezin dat er woont en bevatten volgende info over een periode van tien jaar:
  • Verwantschap onder elkaar (vader, moeder, zoon, dochter…)
  • Data en plaats van geboorte en overlijden
  • Vorige verblijfplaatsen
  • Data van vertrek naar of aankomst vanuit vroegere of volgende verblijfplaats
 • Alle registers zijn voorzien van aparte naamindexen.
 • Op de pc in de leeszaal van het archief kunt u digitale bewerkingen van de naamlijsten en van de registers zelf raadplegen.

Bevolkingsregisters: 120 jaar geleden-nu

 • Registers jonger dan 120 jaar zijn omwille van wetgeving niet openbaar.
 • Wilt u toch toestemming? Voor stamboomonderzoek, historisch en wetenschappelijk onderzoek kunt u toelating vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

   

  Procedure

 • U dient een verzoekschrift in bij het stadsbestuur met de verklaring dat de gegevens enkel gebruikt zullen worden voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, met vermelding van de eventuele publicaties waarvoor deze gegevens zullen worden aangewend.
 • Het College kan bovendien aan de aanvrager alle bijkomende inlichtingen vragen die vereist zijn om de gegrondheid van de aanvraag te beoordelen.
 • In Geel kunt u na het krijgen van de toestemming terecht bij de dienst burgerzaken, voor de registers na 1930. De oudere zijn na goedkeuring beschikbaar in het archief.

Burgerlijke stand: Stadsarchief

 • In de leeszaal van het archief vindt u de originele geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes van Geel.
 • Volgende aktes zijn omwille van wetgeving openbaar:
  • overlijdensaktes ouder dan 50 jaar
  • huwelijksaktes ouder dan 75 jaar
  • geboorteaktes ouder dan 100 jaar
 • Er staan boeken en pc’s met een volledige bewerking van de aktes.
 • Toestemming vragen via de rechtbank van eerste aanleg is sinds 2019 niet meer mogelijk.

Burgerlijke stand: Online

Online aktes bekijken

Overgang naar burgerlijke stand: 1789-1806

 • Onder het Franse Bewind werd de overgang ingevoerd naar de aktes van burgerlijke stand.
 • In deze periode mocht men in principe niets meer inschrijven in de parochieregisters, maar in de praktijk bleven de pastoors vaak gewoon doorgaan met het optekenen van doopsel, huwelijk en begrafenis.
 • Er werd gebruik gemaakt van een specifieke jaar- en maandtelling.
 • Tip: kijk voor deze periode toch ook nog na in de parochieregisters.
 • Er zijn hulpmiddelen aanwezig in de leeszaal voor de jaar- en maandtelling.
 • (Kopieën van) registers aanwezig.
 • Er staan boeken en pc’s met een bewerkingen van de aktes.

Parochieregisters

 • Doop-, huwelijks- en begrafenisregisters van de parochies Sint-Amands, Bel en Zammel-Oosterlo (omvatte toen de wijken Zammel, Oosterlo, Hazenhout, Blaardonk, Watereinde en Varendonk).
 • U kunt opzoeken in fotokopieën en in de digitale bewerking op de pc in de leeszaal.
 • Tip: in de 19de eeuw werden klappers opgesteld: hierin kunt u alfabetisch op achternaam zoeken.

Overzicht beschikbare jaren:

Parochie Wat Wanneer
Sint-Amands Dopen 1571-1797
Sint-Amands Huwelijken 1608-1797
Sint-Amands Begrafenissen 1684-1797
Bel Dopen 1592-1797
Bel Huwelijken 1605-1797
Bel Begrafenissen 1615-1690, 1702-1797
Zammel-Oosterlo Dopen 1601-1797
Zammel-Oosterlo Huwelijken 1617-1684, 1700-1797
Zammel-Oosterlo Begrafenissen 1616-1686, 1700-1797

 Geesteszieken in gezinsverpleging

 • Elke stamboomonderzoeker kan vroeg of laat geconfronteerd worden met een geesteszieke die naar Geel kwam.
 • U vindt info in het Liber Innocentium, het register waarin geesteszieken werden ingeschreven van 1687-1797 en van 1803-1881:
  • naam
  • plaats van herkomst
  • datum van intrede
  • naam van gastgezin
 • Deze naamlijsten zijn uitgegeven in 2 jaarboeken van het Geels Geschiedkundig Genootschap:
  • Jaarboek 6-1967 voor de periode 1687-1797
  • Jaarboek 30-1993-1994 voor de periode 1786-1797 en 1803-1881.
 • Daarnaast kunt u in de leeszaal een collectie steekkaarten raadplegen met meer dan 6 000 namen van geesteszieken (1453-1875).
 • In 1850 werd de Rijkskolonie opgericht en werden geesteszieken hier opgevangen. Deze medische registers van de patiënten zijn niet openbaar.

 Overige bronnen

Wat Bronnen Wanneer Hulpmiddel
Notariaat Testamenten, aktes van verkoop van onroerende goederen 17de-18de eeuw Bewerking met samenvatting aktes en alfabetische index op persoons-, huis- en plaatsnaam
Volkstellingen Telling per gehucht met vermelding van families en inwonende geesteszieken 1693, 1747 en 1755 Volledige bewerking
Oud archief Schepenaktes (goedenisboeken), wezenaktes (momberrekeningen), meetboeken (voorloper kadaster)   Enkele bewerkingen

Gegevens andere gemeentes

 • Ook van naburige gemeenten vindt u info in het Archief van Geel, o.a. van Balen, Laakdal, Mol, Meerhout, Olen, Herentals en Westerlo.
 • Er is info in boekvorm en digitale bewerkingen.

Naslagwerken

 • Er zijn heel wat heemkundige naslagwerken aanwezig in de leeszaal van het Archief:
  • naslagwerken in verband met familiekunde
  • genealogische tijdschriften (Vlaamse Stam, Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen, De Middelaar, …)
  • heemkundige tijdschriften
  • collectie stambomen en kwartierstaten

Van thuis uit

Wilt u thuis al wat opzoekingen doen?