Stand van zaken project

Het bleef een tijdje stil maar achter de schermen wordt er ondertussen doorgewerkt aan het project stationsomgeving. Wil je weten in welke fase het project zich nu bevindt, wat die fase inhoudt en wat de volgende stappen zijn?

Momenteel bevindt het project stationsomgeving zich in de onderzoeksfase. In deze fase worden verschillende varianten voor het project bekeken. Van deze verschillende mogelijke varianten, zal worden onderzocht of ze op het gebied van milieueffecten aanvaardbaar zijn, of ze (onder andere financieel) haalbaar zijn en ook of ze wenselijk zijn gelet op onder andere de relatie met de omgeving. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe het project er op hoofdlijnen in de toekomst uit zou moeten komen te zien.

Gesprekken met betrokken partijen

De onderzoeken worden uitgevoerd op basis van de alternatievenonderzoeksnota die de zomer van 2018 na een periode van de adviesverlening en publieke raadpleging werd vastgesteld. Deze onderzoeken moeten tussentijds steeds weer worden besproken met verschillende partijen zoals de Kringwinkel, CM, De Lijn en NMBS omdat keuzes die deze partijen maken een grote impact hebben op de toekomstige stationsomgeving. Hierdoor duurt het vrij lang voor er duidelijkheid komt over de resultaten van de onderzoeken en voordat er een plan kan worden gepresenteerd.

Masterplan

De inspanningen van het projectteam voor de herontwikkeling van de stationsomgeving waren er de afgelopen maanden op gericht om voor de zomer van 2019 een eerste versie van het masterplan te kunnen presenteren. Doordat het traject met de verschillende betrokken partijen toch lastiger bleek te zijn dan verwacht, kan dit niet meer worden gehaald. Er zal de komende zomer verder aan het masterplan worden gewerkt, zodat dit na deze zomer alsnog kan worden besproken met de bevolking.

Tijdelijke herinrichting stationsplein

Het voorstel voor de tijdelijke herinrichting van het stationsplein, waarover in de vorige nieuwsbrief werd gesproken, zal ook na de zomer met de bewoners worden besproken.

Volgende procedurestappen

  • Juli 2018 – juli 2019: uitvoering geïntegreerd onderzoek (ontwerpend onderzoek, milieukundig onderzoek en financieel onderzoek)
  • Augustus – september 2019: Advies dienst MER over geïntegreerd onderzoek
  • Augustus – september 2019: Opmaak synthesenota met resultaten onderzoeken en infobrochure voor bevolking
  • September 2019: Bewonersavond tijdelijke herinrichting stationsplein
  • Oktober 2019: Infomoment resultaten onderzoeken voor bewoners

Meer concrete informatie over de timing van de verschillende stappen in het project vindt u vinden in de procesnota die kan worden gedownload via de pagina Documenten.

Gepubliceerd op woensdag 12 juni 2019 14.53 u.