Start aanleg nieuwe industriesite Stelen Liessel

IOK legt een nieuw industriegebied aan, de industriesite Stelen Liessel. Hierbij zal een gedeelte van de weg Liessel verlegd worden. Op 19 juni 2023 is de aannemer gestart met het bouwrijp maken van het terrein. De effectieve werken starten na het bouwverlof en duren ongeveer een jaar. Gedurende de hele tijd van de werken is Liessel vanaf Hazenhout tot aan Janssens-Pharmaceuticalaan afgesloten. Er is een omleiding voorzien.

Verminderde bereikbaarheid

De hinder zal zich tijdens de werken vooral concentreren rond het kruispunt van Liessel met Vossendaal, van dit kruispunt tot op de brug over de E313 en de Verdonckstraat. Verder zullen de werken zich vooral voltrekken op het terrein tussen Liessel – Hazenhout – Hogehofstraat. Deze straten zijn mee opgenomen in de signalisatie.

Overzicht werken en hinder

  • Geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, brug over de E313 is afgesloten ter hoogte van Liessel. Gemotoriseerd doorgaand verkeer volgt de omleiding langs Bell-Telephonelaan, Snelwegstraat en Grotesteenweg.
  • Voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang.
  • Vossendaal, Hogehofstraat, Hazenhout: plaatselijk verkeer toegelaten tot aan Liessel. Handelaars moeilijk bereikbaar.
Gepubliceerd op vrijdag 30 juni 2023 9 u.