Start aanvullende 'Mijn VerbouwPremie' voor investeringen in gemeenschappelijke delen van appartementen

Vanaf nu is het voor Verenigingen van MedeEigenaars (VME’s), syndici en andere investeerders mogelijk een aanvraag in te dienen voor een premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, waarvoor eigenaar-bewoners vervolgens een aanvullende premie kunnen aanvragen.

Een aanvullende Mijn VerbouwPremie is voor eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie of verhuurders aan een woonmaatschappij. Deze aanvullende premie helpt hen bij de financiering van hun aandeel in de kosten voor investeringen in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

De aanvraagprocedure verloopt in 2 stappen.

Stap 1: aanvraag basispremie door VME, syndicus of een andere investeerder

Hierbij wordt het gebouwdossier opgemaakt. De aanvrager zal een aanvraag kunnen indienen per categorie van werken.

De aanvrager zal per aanvraag alle technische en financiële documenten moeten opladen (de attesten, facturen, offertes), ook voor die werken waarvoor de VME of investeerder zelf geen premie kan ontvangen (zie schema). Bijkomende documenten die moeten opgeladen worden zijn bijvoorbeeld de basisakte en een lijst van alle eigenaars (met vermelding van hun aandelen).

Na het indienen, ontvangt de aanvrager onmiddellijk een ontvangstbevestiging. De aanvrager moet deze ontvangstbevestiging bezorgen aan de betrokken eigenaars of verhuurders aan een woonmaatschappij.

Stap 2: aanvraag aanvullende premie door eigenaar-bewoner of verhuurder aan een woonmaatschappij.

De eigenaar-bewoner uit de laagste of middelste inkomenscategorie of verhuurder aan een woonmaatschappij kan een aanvraag voor een aanvullende premie indienen. De ontvangstbevestiging voor het gebouwdossier bevat de nodige informatie.

De aanvraag van de aanvullende premie moet binnen de twee jaar gebeuren nadat de aanvraag voor de basispremie voor de gemeenschappelijke delen (tijdig) is ingediend.

Kijk voor de specifieke voorwaarden op de website van Duurzaam Wonen.

Hulp bij aanvragen?

Wil je hulp bij het aanvragen van deze of andere premies of leningen? Neem dan zeker contact op met het woon- en energieloket.

Gepubliceerd op donderdag 22 februari 2024 9.18 u.