Start werken Elia aan ondergrondse kabels in Punt

Elia voorziet de aanleg van nieuwe ondergrondse kabels (150kV) in Herentals, Olen en Geel. Hierdoor kan een uitbreiding en herstructurering van het elektriciteitsnet worden gerealiseerd. Dit is nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op de toenemende energievraag in de omgeving.
Elia legt vanaf 1 maart 2021 ondergrondse hoogspanningskabels aan in Geel. Dit gebeurt in verschillende fases. De eerste fase start in de Doornboomstraat, Leeks, Sint-Kristoffelstraat, Klaverhei en Vogelzang. Tijdens de werken in deze fase is een gewijzigde verkeerssituatie van kracht in Klaverhei en tussen Vogelzang en de Antwerpseweg (N19). Huizen in de werfzone blijven steeds bereikbaar. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via Wolfsbossen en Vogelzang. Deze werken duren ongeveer 2 maanden. 

Aanleg ondergrondse kabels 

Vanaf 1 maart 2021 legt aannemer Engie Solutions ondergrondse hoogspanningskabels aan in de Doornboomstraat, Leeks, Sint-Kristoffelstraat, Klaverhei en Vogelzang. De hoogspanningskabels worden onder de rijweg aangelegd. Daarna wordt het wegdek opnieuw hersteld. Tijdens de werken blijven huizen steeds toegankelijk. Volgens de huidige planning zullen de werken in fase 1 ongeveer 2 maanden duren. Daarna start fase 2 in enkele andere straten. De bewoners van de betrokken straten ontvangen voor de aanvang van fase 2 een bewonersbrief met meer informatie.

Omleidingen voor verkeer 

Tussen Klaverhei en Vogelzang wordt een boring onder de Antwerpseweg (N19) uitgevoerd. Tijdens de werken zal de verkeerssituatie wijzigen: 
  • De Klaverhei wordt afgesloten. Dit gebeurt tussen de Sint-Kristoffelstraat en de Antwerpseweg. Doorgaand verkeer in beide richtingen wordt omgeleid via Wolfsbossen.
  • De doorsteek tussen Vogelzang en de Antwerpseweg wordt afgesloten. De inrit van de Mc Donalds blijft toegankelijk. Doorgaand verkeer in beide richtingen wordt omgeleid via Vogelzang. 
  • Het doorgaand verkeer via de Antwerpseweg (N19) zal geen hinder ondervinden van deze werken. 

Meer informatie?

Gepubliceerd op donderdag 25 februari 2021 14 u.