Startende jeugdwerkinitiatieven

Een éénmalige toelage voor startende jeugdwerkinitiatieven.

Voorwaarden

  • Reeds één maand activiteiten hebben georganiseerd
  • Subsidie van max. 400 euro
  • Een startend jeugdwerkinitiatief moet gedurende een volledig jaar activiteiten bewijzen alvorens beroep te kunnen doen op andere subsidie.

Procedure

Een verslag van minimum 3 georganiseerde activiteiten moeten binnengebracht worden op de dienst jeugd na één maand werking.