Subsidie Starterspremie kernwinkelgebied en dorpskernen

Het Geelse stadsbestuur heeft een subsidiereglement opgesteld voor startende handelaars om de aantrekkingskracht van het kernwinkelgebied en de dorpskernen te verhogen. Het premiestelsel houdt in dat het Geelse stadsbestuur een eenmalige subsidie toekent aan startende ondernemers die een nieuwe handelszaak (detailhandel of horeca) openen in het kernwinkelgebied (5000 euro) of een nieuwe buurtwinkel of horecazaak in één van de Geelse dorpskernen (2500 euro).

Voor wie?

Ondernemers die een nieuwe zaak willen starten in het kernwinkelgebied of in één van de Geelse dorpskernen.

Voorwaarden

U bent een startende ondernemer indien:

 • U minder dan 2 jaar onderworpen bent aan het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep
  of
 • U sinds minder dan twee jaar opnieuw onderworpen bent aan het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep, waarbij u uw statuut van zelfstandige in hoofdberoep minstens 1 jaar onderbroken hebt.

De subsidie wordt verleend aan een ondernemer die één van de volgende ondernemende activiteiten uitoefent als hoofdactiviteit zoals ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen:

 • detailhandel of horeca voor de subsidie in het kernwinkelgebied
 • buurtwinkel of horeca voor de subsidie in de dorpskernen

Voor de subsidie voor het kernwinkelgebied Geel centrum komen handelszaken in aanmerking
die gehuisvest zijn in het kernwinkelgebied. De afbakening van het kernwinkelgebied is bepaald in het raadsbesluit van 17 december 2020.

Voor de subsidie voor de dorpskernen komen handelszaken in aanmerking die gehuisvest zijn in
alle straten gelegen in:

 • Bel
 • Zammel
 • Oosterlo
 • Larum
 • Ten Aard
 • Stelen
 • Winkelomheide
 • Punt

In het subsidiereglement vindt u alle voorwaarden en uitzonderingen. Het subsidiereglement is geldig tot 31 december 2025.

Bedrag

 • De starterspremie voor het kernwinkelgebied, zoals beschreven in de gemeenteraadbeslissing van 17 december 2020, bedraagt een éénmalige vaste subsidie van 5.000 euro.
 • De starterspremie voor de dorpskernen bedraagt een éénmalige vaste subsidie van 2.500 euro.

Wat meebrengen

 • Een document waaruit blijkt dat de aanvrager zijn zaak vestigt in een pand in het kernwinkelgebied of één van de dorpskernen. Dat kan een huurcontract, aankoopakte of ander bewijs van zakelijk recht zijn.
 • Een uittreksel uit de KBO, waaruit blijkt dat de aanvrager
  - detailhandel of horeca voor de subsidie in het kernwinkelgebied
  - buurtwinkel of horeca voor de subsidie in de dorpskernen
 • Een uittreksel uit het strafregister (max 3 maanden oud)
 • Polis verplichte verzekering BA (Verplicht bij de Wet van 30 juli 1979) en polis verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 • Bij opstart van een handelszaak in een pand waar voordien nog geen onderneming gevestigd was: Bewijs van controle bestemming pand. Hiervoor kan u een afspraak maken bij het contactcentrum grondgebiedszaken.
 • Bij opstart van een horecazaak: Bewijs van aanvraag voor een 'Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken' (drankvergunning). Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier. 

Meer info

 • Voor handelszaken in het kernwinkelgebied:
  Centrummanager Jochen Vandeven
  014 56 60 92
 • Voor handelszaken in de dorpskernen:
  Contactcentrum Ondernemen
  014 56 60 90