Steekkaarten

 • In fichebakken in de leeszaal kunt u duizenden steekkaarten inkijken met de namen van Geelse personen en de verwijzing naar de archiefbron waarin ze voorkomen.
 • De steekkaarten zijn alfabetisch geordend en lopen van de 12de tot de 20ste eeuw.
 • Verder zijn er ook thematische steekkaarten te raadplegen:
  • Geesteszieken
  • Huisnamen
  • Toponiemen
  • Studenten van de Latijnse school en het Sint-Aloysiuscollege

Opzoeken

U kunt de steekkaarten handmatig doorzoeken in de fichebakken in de leeszaal van het archief.