Stemrecht niet-Belgen

De volgende lokale verkiezingen vinden plaats op zondag 14 oktober 2018:

 • Provinciale verkiezingen voor de Provincieraad
 • Gemeentelijke verkiezingen voor de gemeenteraad

Ook als niet-Belg kan als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Tussen nu en 14 oktober 2018 zullen wij u zo goed als mogelijk proberen te informeren over de naderende verkiezingen. 

Op de website http://vlaanderenkiest.be/ vindt u heel wat informatie over de praktische aspecten van de organisatie van de verkiezingen. Vindt u niet wat u zoekt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Voor wie?

Als niet-Belg in België kunt u onder bepaalde voorwaarden als kiezer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen. Eens u zich als niet-Belg hebt ingeschreven voor de verkiezingen, geldt de opkomstplicht ook voor u.

Voorwaarden

Stemrecht voor niet-Belgen

Op 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als Unieburger of als niet-Belg van buiten de Europese Unie hebt u de keuze al dan niet een aanvraag in te dienen om te mogen stemmen.

Voorwaarden voor Unieburgers:

 • Meerderjarig zijn (18 jaar)
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • In het bezit zijn van een E-kaart, E+ kaart, bijlage 8 of bijlage 8bis

Voorwaarden voor niet-Belgen van buiten de Europese Unie: 

 • Meerderjarig zijn (18 jaar)
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Vijf jaar ononderbroken hoofd- en wettelijk verblijf in België hebben
 • Bij de aanvraag een verklaring afleggen van verbintenis om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven

 Belangrijke opmerkingen:

 • Zodra u het stemrecht hebt verkregen, bent u verplicht om te gaan stemmen
 • Als u bij vorige gemeenteraadsverkiezingen reeds stemrecht hebt verkregen en u voldoet nog steeds aan de kiesvoorwaarden, hoeft u géén nieuwe aanvraag in te dienen
  • Als u twijfelt of u nog aan de kiesvoorwaarden voldoet, kunt u dit navragen bij de vreemdelingendienst (via vreemdelingendienst@geel.be of 014 56 62 10)
 • Als Unieburger kunt u zich op hetzelfde moment inschrijven voor de Europese verkiezingen die in 2019 plaatsvinden, vermeld dit zeker wanneer u uw aanvraag doet.

Hoe moet ik mij inschrijven als buitenlandse kiezer?

Om u in te schrijven op de kiezerslijst moet u een aanvraagformulier invullen en indienen vóór 31 juli 2018.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden of afhalen bij de vreemdelingendienst of het onthaal van het stadhuis.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u:

 • Persoonlijk afgeven bij het onthaal van het stadhuis, vergeet uw vreemdelingenkaart niet.
 • Samen met een kopie van uw vreemdelingenkaart opsturen naar Stad Geel, Dienst Burgerzaken, Werft 20, 2440 Geel.
 • Samen met een kopie van uw vreemdelingenkaart doormailen naar vreemdelingendienst@geel.be.

Bijlage voor EU-burgers aanvraag kiesrecht 

Bijlage voor NIET-EU-burgers aanvraag kiesrecht 

We onderzoeken uw aanvraag brengen u schriftelijk op de hoogte van het resultaat.