Steunmaatregelen overheid

Basispakket voor gas en elektriciteit

Iedereen die een residentieel energiecontract heeft voor zijn woning, ofwel

  • een variabel energiecontract of
  • een nieuw vast energiecontract dat werd afgesloten of verlengd na 30 september 2021,

krijgt een vergoeding van 270 euro voor gas en 122 euro voor elektriciteit.

Beide bedragen worden in mindering gebracht van de voorschot- of afrekeningsfacturen vóór het einde van het jaar. Op deze websitepagina's vindt u meer informatie:

Verwarmingstoelage van 300 euro (bij verwarming met stookolie of propaan in bulk)

Rekening houdend met de stijgende energieprijzen heeft de federale regering besloten een verwarmingstoelage van 300 euro netto aan de gezinnen toe te kennen ter compensatie van de gestegen energiekosten. Die unieke en forfaitaire toelage wordt aan de gezinnen toegekend bij de aankoop van stookolie (mazout) of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van hun hoofdverblijfplaats. De toelage heeft betrekking op leveringen uitgevoerd door een bedrijf tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023.

Op 16 september 2022 besliste de federale regering om de stookoliecheque (voordien aangekondigd als premie van 225 euro) te verhogen naar 300 euro. Wie de 225 euro al gekregen heeft, zal automatisch het saldo van 75 euro op de rekening gestort krijgen. Op deze websitepagina vindt u meer informatie.

Vul hier het aanvraagformulier in

Premie van 250 euro (bij verwarming met pellets)

De regering heeft een pellet cheque aangekondigd voor mensen die uitsluitend met die brandstof verwarmen. De wetstekst die hieraan uitvoering geeft, wordt momenteel opgesteld. Het is dus nog niet mogelijk deze cheque aan te vragen.