Straatvuilnisbakken

Straatvuilnisbakken zijn een efficiënt wapen in de strijd tegen zwerfvuil. Een vuilnisbak alleen volstaat natuurlijk niet. De juiste plaatsing en tijdige lediging zijn eveneens cruciaal in de wens naar een propere omgeving.

Samen met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en VVSG startte stad Geel een vuilnisbakkenplan op. Dit is een onderdeel van een structureel traject dat een drietal jaar loopt om onze omgeving sluikstort en zwerfvuilvrij te maken. Zo’n vuilnisbakkenplan bestaat uit het inventariseren, het registeren en evalueren van het gebruik van de vuilnisbakken. In stad Geel tellen we in totaal 352 publieke vuilnisbakken.

Inventarisatie

Tijdens de inventaris bracht de stad in kaart waar alle vuilnisbakken staan, welke capaciteit ze hebben en wat de grootte van de inwerpopening is. Elke vuilnisbak krijgt hiervoor een eigen nummer dat aangebracht wordt op de vuilnisbak zelf. Daarnaast wordt de ledigingsfrequentie, de 'conditie' en het uitzicht van de vuilnisbak ook gecheckt. De toepassing ‘Mijn Mooie straat’ van Mooimakers biedt hier een ideale ondersteuning. Naast de vuilnisbak zelf, wordt ook de omgeving bekeken.

Registratie

De registratiefase geeft informatie over de vullingsgraad van iedere vuilnisbak en daarnaast geeft het mee of er sluikstort (huisvuil) rond of in de vuilnisbak werd aangetroffen. 

Evaluatie

De laatste fase is de evaluatiefase. Tijdens deze fase worden, op basis van objectieve evaluatiecriteria, alle vuilnisbakken gewikt en gewogen om dan tot actie over te gaan.
Kapotte vuilnisbakken worden hersteld, vuile exemplaren krijgen een poetsbeurt. Vuilnisbakken die (bijna) altijd leeg zijn, worden verwijderd, tenzij er een goede reden is om ze te behouden. Bij vuilnisbakken die altijd overvol zitten, wordt gecontroleerd of ze kunnen vervangen worden door grotere vuilnisbakken. Er wordt ook gecontroleerd of er op bepaalde plaatsen vuilnisbakken ontbreken. Bijvoorbeeld omdat er gesignaleerd wordt dat er veel zwerfvuil ligt. Op andere plaatsen biedt het verhogen van de ledigingsfrequentie een oplossing. Op plaatsen waar er sluikstort is, plaatsen we een communicatieboodschap. Indien er geen verbetering optreedt, wordt de vuilnisbak verwijderd.

Meld het

Stelt u zelf een overvolle straatvuilbak vast of een sluikstort? Laat het weten aan het contactcentrum grondgebiedszaken op 014 56 62 50 of via dit formulier