Naar inhoud

Praktisch

Grondgebonden zaken - klantencontactcentrum

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Strooirondes

Strooiwagen

Voorzorgen na vorige winter
Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de koude en sneeuwrijke winter die begin 2010 ons land teisterde. Het stadsbestuur bundelde de ervaringen, meldingen en klachten als insteek voor een grondige evaluatie van de winterwerking. Als antwoord kwamen aangepaste strooitoeren uit de bus, wordt het strooizout gecombineerd met pekel en werd nieuw materieel aangekocht.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Voor alle duidelijkheid, in geval van sneeuwval zijn het niet alleen de stadsdiensten die in werking moeten treden. Sneeuwruimen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hogere overheid, stadsbestuur en inwoners. Zo zijn de zogenaamde R- en N-wegen, o.a. de Ring en Retieseweg de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer. Centrumstraten, schoolomgevingen en industriezones behoren tot het werkveld van de stadsdiensten. Bewoners moeten er op hun beurt voor zorgen dat zowel voetpad, straatgoot als rioolputje sneeuw- en ijsvrij gemaakt worden. Nieuw in de wetgeving is dat dezelfde regel geldt voor eigenaars van braakliggende gronden, bouwgronden en leegstaande woningen. Om het voetpad sneeuwvrij te laten maken, kan je eventueel beroep doen op het Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap (PWA), dat hiervoor bij wijze van proefproject langdurig werklozen en bestaansminimumgenieters inschakelt.

 

Aangepaste strooirondes
De wegen worden gestrooid volgens drie vaste strooirondes. Je kan een overzicht van deze strooirondes onderaan deze pagina downloaden. Samengevat omvatten de drie toeren: verschillende centrumstraten, verbindings- en ontsluitingswegen (sluipwegen niet), openbaarvervoersverbindingen, fietsverbindingen (voor schoolgaande jeugd) waar geen fietspaden zijn, wegen naar rusthuizen, schoolomgevingen, industriezones, bruggen en eventuele omleidingen. In woonwijken wordt niet gestrooid, uitgezonderd in delen van de Leunen en het Velleke. De stadsdiensten staan ook in voor het strooien op fietspaden. De stedelijke strooidiensten nemen ook een aantal voetpaden voor hun rekening, zoals aan bib, zwembad, stadspark, kerken (eigendom van stad), kerkhoven, vrije en stedelijke scholen, kinderopvang OCMW en tekenschool Ten Aard. Op plaatsen die geen eigendom zijn van de stad, of die door externe organisaties gebruikt worden, wordt niet gestrooid door de stadsdiensten. Voorbeelden zijn de verschillende parochiezalen en de omgeving van het OPZ.

Nieuwe materialen
Om de strooirondes tot een goed einde te brengen, beschikken de stedelijke diensten over drie strooiers, waarvan één getrokken wordt door een tractor en twee op een vrachtwagen geplaatst worden. Bij  deze systemen bestaat de mogelijkheid om een sneeuwschaaf te monteren.. De strooiers zijn ook voorzien om te strooien met pekel.  Pekel is een mengeling van water met zout  . Strooien met pekel wordt ook wel natzoutstrooien genoemd. Het zorgt voor een gelijkmatiger zoutverdeling en een betere hechting aan het wegdek, dus snellere dooiwerking. Doordat minder verwaaiing optreedt, is natzoutstrooien ook beter voor het milieu.

 

Voor het strooien van de fietspaden beschikt de stad over een hydrostatisch voertuig dat met zout kan strooien. Vanaf begin december tot halverwege maart hebben vier stadsmedewerkers wachtdienst. Zij kunnen op elk ogenblik opgeroepen worden om uit te rukken om te strooien