Studentenkamers

De stad Geel hecht veel belang aan de kwaliteit en brandveiligheid van studentenkamers. Daarom werd een aangepast kamerreglement opgemaakt. Minister Homans heeft op 18 januari 2016 het stedelijk kamerreglement van Geel goedgekeurd.

U kunt niet zomaar overal een studentenkamer inrichten. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig en wordt er gekeken naar de draagkracht van de omgeving. De studentenkamers zelf moeten ook voldoen aan de normen vermeld in de Vlaamse Wooncode en het kwaliteitsbesluit.

Voor Geel bepaalt het kamerreglement aanvullende kwaliteits- en veiligheidsnormen en de voorwaarden om te komen tot een uitbatingsvergunning.

Meer info

In onderstaande brochure vindt u een overzicht van de vereisten voor studentenhuizen. We raden u aan om op voorhand contact op te nemen met het contactcentrum grondgebiedszaken in het stadhuis.