Studentenkamers

De stad Geel hecht veel belang aan de kwaliteit en brandveiligheid van studentenkamers. Daarom werd een aangepast kamerreglement opgemaakt. De Vlaamse minister van Wonen keurde op 3 juni 2021 het stedelijk kamerreglement van Geel goed.

U kunt niet overal een studentenkamer inrichten. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig en wordt er gekeken naar de draagkracht van de omgeving. De studentenkamers moeten ook voldoen aan de normen vermeld in de Vlaamse Codex Wonen en het kwaliteitsbesluit.

Voor Geel bepaalt het kamerreglement aanvullende kwaliteits- en veiligheidsnormen en de voorwaarden om te komen tot een uitbatingsvergunning.

Meer info

In onderstaande brochure vindt u een overzicht van de vereisten voor studentenhuizen. We raden u aan om op voorhand contact op te nemen met het contactcentrum grondgebiedszaken in het stadhuis.