Subsidie kunst- en cultuurinitiatieven

Eén maal per drie jaar kan een Geelse cultuurvereniging een subsidie aanvragen voor een kunst- en cultuurinitiatief. 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een kunst- en cultuurinitiatief moet de aanvraag en/ of het initiatief voldoen aan diverse basis- en kwalitatieve criteria. 

Het reglement met o.a. de diverse criteria en nodige gegevens kan u onderstaand vinden samen met het sjabloon voor de aanvraag. 

De aanvraag wordt voor 1 juli ingediend voor de werkperiode van 1 september tot eind maart en voor 1 januari voor de werkperiode van 1 april tot eind augustus.

Aanvragen mag u bezorgen aan de dienst cultuur: cultuur@geel.be