Subsidie UiTPAS

Deze subsidies willen ondersteuning bieden aan jeugdwerkinitiatieven die kortingen geven in functie van de UiTPAS en bijdragen tot het verbeteren van de toegankelijkheid binnen jeugdverenigingen.

Procedure

De aanvragen gebeuren online via de stedelijke website voor 1 oktober voor de eerste 6 maanden van het jaar en voor 1 maart van het volgende jaar voor de laatste 6 maanden (tenzij de specifieke voorwaarden anders zijn). Wanneer dit onmogelijk is, kan de aanvraag uitzonderlijk ook via een aanvraag op papier verlopen. De papieren versies zijn te verkrijgen bij dienst jeugd en moeten ingevuld terug bezorgd worden bij de dienst jeugd.

Bedrag

UiTPAS-subsidies zijn beperkt tot de toegestane korting, namelijk 50% korting op de:

  • deelname van activiteiten;
  • uniformen en lidgelden;
  • deelname jeugdkampen Geelse jeugdverenigingen.

Afhandeling

Er worden 2 uitbetalingstermijnen voorzien. Een eerste periode loopt over de maanden, januari, februari, maart en april, mei, juni. Een tweede periode heeft betrekking op de maanden, juli, augustus, september en oktober, november, december. Elk jeugdwerkinitiatief kan voor elke periode slechts éénmaal een aanvraag indienen en voor dezelfde toelage slechts twee aanvragen per jaar, tenzij er andere bepalingen gelden per soort subsidie.