Subsidie werkingsmiddelen leden derdewereldraad

De lokale afdeling van de NGO of het 4de pijler – initiatief dat actief mee werkt aan de uitbouw van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in de Geelse adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking, heeft dat werkjaar recht op 125€ werkingsmiddelen.

Voor wie?

Voor alle leden van de Derdewereldraad