Subsidie wolfwerende omheiningen

De wolf is in Vlaanderen aan een opmars bezig. Hij maakt van nature deel uit van onze ecosystemen. Hij vervult daarin zelfs een cruciale rol. Wij moeten terug leren leven met een aantal wolven in onze omgeving. Tegelijkertijd verdienen onze weidedieren bescherming. Dat kan doeltreffend door aangepaste omheiningen waar wolven niet onder of door kunnen kruipen of over kunnen springen.

Geel ligt aan de rand van risicogebied

De stadsdiensten ontvingen een enkele melding of klacht over waarnemingen van wolven en over schade die wolven zouden hebben aangericht. 

Geel ligt momenteel aan de rand van een risicogebied met een hogere kans op schade door de wolf. Het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO) actualiseert dat risicogebied zeer regelmatig.

Subsidie voor omheining die wolf tegenhoudt

(Klein)veehouders hebben de verantwoordelijkheid om hun dieren te beschermen door middel van een omheining. De gebruikelijke omheiningen en afrasteringen bieden niet voldoende bescherming tegen de wolf.

Agentschap Natuur en Bos (ANB) verleent daarom subsidies voor

 • nieuwe, wolfwerende omheiningen;
 • nachtrasters;
 • aanpassing van bestaande omheiningen;
 • voor het onderhoud van deze omheiningen.

Wie kan de subsidie krijgen?

De subsidies zijn bedoeld voor hobbyisten en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Landbouwbedrijven krijgen VLIF-steun voor wolfwerende omheiningen.

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van deze subsidie?

De subsidie wordt toegekend onder volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is de eigenaar, vruchtgebruiker, (erf)pachter, huurder of concessiehouder van de grond.
 • De grond ligt binnen de afgebakende risicozone.
 • De omheining is zoals beschreven in het reglement.
 • De omheining dient om één van deze soorten te beschermen:
  • schaapachtigen (schaap, moeflon, geit, steenbok)
  • kameelachtigen (alpaca, guanaco of lama)
  • hertachtigen (damhert, edelhert, sikahert of axishert)
  • paardachtigen (pony, ezel, ... met een max. schofthoogte van 148 cm)
  • ziek of verzwakt rund (max. 400 m omheining)
  • paard of rund indien gelegen in de door ANB afgebakende schutkring (Geel ligt daar momenteel niet in!)

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

U vraagt de subsidie aan na de plaatsing van de omheining.

Bezorg volgende documenten aan ANB op het adres dat u onderaan deze pagina vindt:

 • Ingevulde formulier
 • Facturen met de omschrijving van elk aangekocht materiaal
 • Foto’s van de omheining

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 90 procent van de materiaalkosten en maximum 4,80 euro per lopende meter.

De subsidie voor onderhoud bedraagt 4,50 euro per lopende meter.

Met wie neemt u contact op als u vragen heeft?

Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies
Financiële Tegemoetkomingen
Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL
02 553 81 02
subsidies.anb@vlaanderen.be